Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Sporla Üreme
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Vejetatif Üreme
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi Evreleri, İnterfaz
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Çekirdek Bölünmesi-Karyokinez
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Sitoplazma Bölünmesi-Sitokinez
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi, Kontrolsüz Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Bölünme
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Tomurcuklanma
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Sporla Üreme
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Sporla Üreme, Plazmodyumun Hayat Devri
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Vejetatif Üreme
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Rejenerasyon-Yenilenme
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Mayoz I
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Mayoz I
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Mayoz II
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi, Spermatogenez-Oogenez
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi, Spermatogenez-Oogenez
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Eşeyli Üreme, Eşeyli Üreme Çeşitleri
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Eşeyli Üreme, İzogami
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Eşeyli Üreme, Heterogami
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Eşeyli Üreme, Konjugasyon
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Eşeyli Üreme, Partenogenez
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Eşeyli Üreme, Hermafroditizm (Erseliklik)
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Eşeyli Üreme, Metagenez

PLAZMODYUMUN HAYAT DEVRİ

Anofel cinsi sivrisineğin dişisi, insan kanını emme sırasında, tükürük bezlerindeki plazmodyumların sporozoitlerini bırakır.

Sporozoitler önce karaciğer, dalak ve endotel hücrelerine girerler. Buralarda beslenen sporozoitler bölünerek çoğalır ve merozoitleri oluştururlar. Kanda, karaciğerde ve alyuvar içindeki bu eşeysiz üremeye Şizogoni denir.

Merozoitler serbest kalarak kana geçer ve oradan da alyuvarlar içerisine girerler. Alyuvarlarda Şizogoni ile çoğalırlar. Bu alyuvarlardan 10-20 kadar merozoit meydana gelebilir.

Alyuvarların patlaması ile sporlar plazmaya yayılır. Bu sırada ateş yükselir ve bu olay birkaç kez tekrarlanır. (sıtma nöbeti) Merozoitler tekrar alyuvar içersine girerler.

Kandaki şizogoni ile normalden büyük merozoitler Makrogometositleri,  küçüklerden biri ise mikrogametositleri oluşturur. Böyle bir insanı, sivrisinek ısırırsa, gametler sineğin sindirim sistemine gider. Sivrisineğin midesinde makrogametosit, makrogamete; mikrogametosit ise mikrogamete dönüşür. Mikrogamet küçülür (olgunlaşır). Makrogamet (dişi) ve mikrogamet (erkek) döllenerek zigotu oluşturur. Bu şekildeki eşeyli üremeye Gametogoni adı verilir.

Zigot bağırsak boşluğundan bağırsak epiteline geçer. Zigot bağırsak epiteli içinde büyür ve mayoz bölünme ile çok sayıda sporozoitleri oluşturur. Bu üreme şekline Sporogoni adı verilir.

Epitel bir balon gibi şişer (kist oluşumu) ve sporozoitler yüzeye doğru sıralanır. Bu sporlar tükürük bezlerine taşınıp kan emme sırasında yeniden insana bulaştırılır.