Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi Evreleri, İnterfaz


Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi Evreleri, İnterfaz
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Çekirdek Bölünmesi-Karyokinez
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Sitoplazma Bölünmesi-Sitokinez
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi, Kontrolsüz Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Bölünme
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Tomurcuklanma
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Sporla Üreme
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Sporla Üreme, Plazmodyumun Hayat Devri
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Vejetatif Üreme
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Rejenerasyon-Yenilenme
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Mayoz I
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Mayoz I
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Mayoz II
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi, Spermatogenez-Oogenez
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi, Spermatogenez-Oogenez
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Eşeyli Üreme, Eşeyli Üreme Çeşitleri
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Eşeyli Üreme, İzogami
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Eşeyli Üreme, Heterogami
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Eşeyli Üreme, Konjugasyon
Biyolojisitesi.net, Üreme, Eşeyli Üreme, Partenogenez
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Eşeyli Üreme, Hermafroditizm (Erseliklik)
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Eşeyli Üreme, Metagenez

              MİTOZ HÜCRE BÖLÜNMESİ              

-Temel olarak tüm hücre çeşitlerinde görülen bir hücre bölünmesi tipidir.

-Ancak memeli alyuvarı, ergin insandaki sinir hücreleri, sperm ve yumurta mitoz veya mayoz bölünme geçirmezler.

-Mitoz, tek hücrelilerde üremeyi, çok hücrelilerde vücut büyümesini sağlar.

Mitozun Biyolojik önemi:   

>Hücre sayısını çoğaltmak.                                                

>Kromozom sayısını 2n ' de sabit tutmak.

-Kromozomlar DNA 'da şifrelenmiş bilgileri taşırlar.

-Mitoz olayı genetik bilginin her bir yavru çekirdeğe tam olarak

dağıtılmasını sağlar.


       Mitoz hücre bölünmesi 3 evrede incelenebilir:

Mitoza Hazırlık Evresi (İnterfaz)

Çekirdek Bölünmesi Evresi (Karyokinez)

Profaz

Sitoplazma Bölünmesi (Sitokinez)

Metafaz

Anafaz

Telofaz

Hücre Döngüsü Animasyonu

Amitoz Bölünme Animasyonu

Amitoz Bölünme

AMİTOZ BÖLÜNME


Sitoplazma ve çekirdek içerisinde herhangi bir değişiklik olmadan hücrenin doğrudan doğruya bölünmesine amitoz bölünme denir.

Amitoz bölünmede önce çekirdekçik, sonra çekirdek, en son olarak da sitoplazma bölünmesi görülür. Sitoplazma dıştan içe doğru boğumlanarak bölünür.

Amitozda mitoz ve mayozda görülen safhalar yoktur. Bu yüzden daha hızlı gerçekleşir.

Amitoz bölünme daha çok yaşlanmış, yıpranmış hücrelerde ve kıkırdak hücrelerinde görülür. Yaraların onarılması, kopan dokunun yenilenmesi de amitoz bölünmelerle gerçekleşir. Tek hücreli canlıların bölünerek üremesi amitoz ile olur. Örneğin, amibin ve paramesyumun bölünmesi gibi.