Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Mayoz II
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi Evreleri, İnterfaz
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Çekirdek Bölünmesi-Karyokinez
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Sitoplazma Bölünmesi-Sitokinez
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi, Kontrolsüz Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Bölünme
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Tomurcuklanma
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Sporla Üreme
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Sporla Üreme, Plazmodyumun Hayat Devri
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Vejetatif Üreme
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Rejenerasyon-Yenilenme
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Mayoz I
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Mayoz I
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Mayoz II
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi, Spermatogenez-Oogenez
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi, Spermatogenez-Oogenez
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Eşeyli Üreme, Eşeyli Üreme Çeşitleri
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Eşeyli Üreme, İzogami
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Eşeyli Üreme, Heterogami
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Eşeyli Üreme, Konjugasyon
Biyolojisitesi.net, Üreme, Eşeyli Üreme, Partenogenez
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Eşeyli Üreme, Hermafroditizm (Erseliklik)
Biyolojisitesi.net, Üreme, Eşeyli Üreme, Metagenez

İnterfaz

MAYOZ I

Profaz I

Metafaz I

Anafaz I

Telofaz I

MAYOZ HÜCRE BÖLÜNMESİ EVRELERİ - MAYOZ I

İNTERFAZ


>DNA eşlenerek iki katına çıkar.

Böylece her kromozomun bir benzeri

yapılarak kardeş kromozomlar oluşturulur.


>Protein, nükleotid ve ATP sentezlenir.


>Sentrioller eşlenir.

MAYOZ I: Dört evreden oluşur

PROFAZ I:Mayozun en uzun ve karmaşık evresidir. Bu evrede gerçekleşen önemli olaylar şunlardır:

>Kromozomlar kısalıp kalınlaşarak belirgin hale gelir. Bu esnada her kromozomda birbirinin aynı olan iki kardeş kromatit görülür.

>Anne ve babadan gelen homolog kromozomlar, yan yana gelip eşler oluşturarak aralarında bağlantı noktaları (sinapslar) oluşturur. Böylece 4 kromatitli tetrat denilen yapılar şeklinde ayırt edilirler.

>Hücrede tetrat sayısı monoploid kromozom sayısına eşittir.

Örneğin insanda, mayoz bölünmede 23 tetrat oluşur.

>Tetratlar oluştuğunda mayozun en önemli olaylarından biri olan parça değişimi (crossing-over) gerçekleşir. Parça değişimi homolog kromozom çiftlerinin kardeş olmayan kromatitleri arasındaki gen veya kromozom parçası değişimidir. Parça değişimi, kromozomlardaki gen kombinasyonlarını değiştirir. Bu da canlılardaki çeşitliliğin nedenlerinden biridir.

>Eşlenmiş olan sentriollar kutuplara çekilir ve aralarında iğ iplikleri oluşur.

>Ayrıca çekirdekçik ve çekirdek zarı da erir.

METAFAZ I


      Parça değişiminden sonra, homolog kromozomlar


 arasındaki bağlantılar kopar


 ve homolog kromozomlar tetratlar halinde


hücrenin ekvator düzleminde


sıralanır.

ANAFAZ I


Bu evrede, homolog kromozom çiftlerinin üyeleri birbirlerinden ayrılıp iğ ipliklerine tutunarak karşı kutuplara hareket eder.

 

Bu olay oluşacak gametlerde kromozom sayısının yarıya inmesini sağlar.             

TELOFAZ I


Kromozomlar kutuplara ulaşarak tekrar interfazdaki durumlarına döner.


Çekirdek zarı oluşur.


Hücre zarının boğumlanmasıyla sitoplazma bölünerek

iki monoploid hücre oluşur.