Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Rejenerasyon-Yenilenme
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Mayoz I
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi Evreleri, İnterfaz
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Çekirdek Bölünmesi-Karyokinez
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Sitoplazma Bölünmesi-Sitokinez
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi, Kontrolsüz Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Bölünme
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Tomurcuklanma
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Sporla Üreme
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Sporla Üreme, Plazmodyumun Hayat Devri
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Vejetatif Üreme
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Rejenerasyon-Yenilenme
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Mayoz I
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Mayoz I
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Mayoz II
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi, Spermatogenez-Oogenez
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi, Spermatogenez-Oogenez
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Eşeyli Üreme, Eşeyli Üreme Çeşitleri
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Eşeyli Üreme, İzogami
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Eşeyli Üreme, Heterogami
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Eşeyli Üreme, Konjugasyon
Biyolojisitesi.net, Üreme, Eşeyli Üreme, Partenogenez
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Eşeyli Üreme, Hermafroditizm (Erseliklik)
Biyolojisitesi.net, Üreme, Eşeyli Üreme, Metagenez

HOMOLOG KROMOZOM

MAYOZ BÖLÜNME

        Hücrede kromozom sayısının yarıya indirgenmesi amacıyla yapılan bölünmeye denir.

        Eğer böyle bir bölünme olmasaydı, bir türdeki bireylerin kromozom sayısı her yeni kuşakta bir kat artacaktı.

        Kromozom sayısının sabit kalması, böyle bir bölünmenin, canlıların gametlerinin oluşumu sırasında meydana gelmesi ile mümkündür. Gametlerin kromozom sayısı, mayoz bölünme ile yarıya inmiştir.Yani (n) kromozom taşırlar. n kromozomlu yumurta ve sperm hücreleri döllenme ile birleşerek 2n kromozomlu zigotu oluşturur. Zigot da mitoz bölünmelerle çoğalıp 2n kromozomlu bireyleri meydana getirir. Bu bireylerin vücut hücrelerindeki kromozomların yarısı anadan yarısı da babadan gelmiştir. Böylece kromozom sayısı aynı türde sabitliğini korumuş olur.

        Mayoz bölünme ile;

>Üreme hücrelerinin kromozom sayısı yarıya indirilerek türdeki kromozom sayısının sabit kalması sağlanır.

>Kromozom kombinasyonları ve kromozomlardaki gen kombinasyonları değişmiş olan gametler meydana getirilir. Bu farklı kalıtsal yapıdaki gametlerde yavrularda çeşitliliğe neden olur. Böylece tür içi çeşitlilik ve yeni bireylerde olumsuz etkenlere dayanıklılık artar.

        Mayozda birbirini takip eden iki hücre bölünmesi olur ve sonuçta dört oğul hücre meydana gelir. Bu bölünmelerden 1. de kromozom sayısı yarıya indirgenir, 2.sinde ise her bir kromozomdaki kromatitler birbirinden ayrılır. Üreme organında mayoz bölünme geçirecek olan üreme ana hücresi, bölünmeye başlamadan önce interfaz denilen bir hazırlık evresi geçirir.

Homolog Kromozom

Mayoz sırasında eşler yapan, büyüklük ve biçim olarak birbirine benzeyen, aynı özellikleri etkileyen genleri taşıyan, biri anadan diğeri babadan gelmiş kromozomlara homolog kromozom denir.