Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Hücre Bölünmeleri, Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi Evreleri, İnterfaz
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Çekirdek Bölünmesi-Karyokinez
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Sitoplazma Bölünmesi-Sitokinez
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mitoz Hücre Bölünmesi, Kontrolsüz Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Bölünme
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Tomurcuklanma
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Sporla Üreme
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Sporla Üreme, Plazmodyumun Hayat Devri
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Vejetatif Üreme
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Eşeysiz Üreme, Rejenerasyon-Yenilenme
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Mayoz I
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Mayoz I
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi Evreleri, Mayoz II
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi, Spermatogenez-Oogenez
Biyolojisitesi.net, Üreme, Hücre Bölünmesi, Mayoz Hücre Bölünmesi, Spermatogenez-Oogenez
Biyolojisitesi.net, Üreme, Eşeyli Üreme, Eşeyli Üreme Çeşitleri
Biyolojisitesi.net, Üreme, Eşeyli Üreme, İzogami
Biyolojisitesi.net, Üreme, Eşeyli Üreme, Heterogami
Biyolojisitesi.net, Üreme, Eşeyli Üreme, Konjugasyon
Biyolojisitesi.net, Üreme, Eşeyli Üreme, Partenogenez
Biyolojisitesi.net, Üreme, Eşeyli Üreme, Hermafroditizm (Erseliklik)
Biyolojisitesi.net, Üreme, Eşeyli Üreme, Metagenez

                             HÜCRE BÖLÜNMESİ                         

   Hücreler ancak bölünerek çoğalabilirler. Bu bölünme sırasında çekirdekte bulunan kalıtsal bilgi kardeş hücrelere aktarılır. Bir hücrenin bölünebilmesi için belirli bir büyüklüğe gelmesi gerekir.

  Bölünmenin Yararları: Eğer bir canlı, bir hücrenin büyümesi sonucu meydana gelmiş olsaydı, bu canlıda hem hücre içi taşınma olayları zor olacak, hem de difüzyon yüzeyi azaldığı için dışarıdan alınacak besin miktarı azalacaktı.   Ancak hücre bölünmesi ile bu zorluklar ortadan kaldırılmış olur. Hücre bölünmesi ile hem hücre içi taşıma olayları kolaylaşırken, hem de difüzyon yüzeyi artar.

 

  Bir hücrelilerde hücre bölünmesi çoğalmayı sağlar. Çok hücreli organizmalar da ise, doku, organ ve sistemlerin büyüyüp gelişmesini, yıpranan hücrelerin onarılmasını, ölen hücrelerin yerine yenilerinin yapılmasını sağlar.

   Hücre bölünmesi, hücrenin özelliklerine, görevlerine, bulunduğu dokuya ve yaşam süresine göre değişir.

   Hücrelerin bölünme hızları da oldukça farklıdır. Örneğin; embriyon, bağırsak epiteli, deri hücreleri çok sık ve hızlı bölündükleri halde kas hücreleri oldukça yavaş bölünür. Olgun bir insanın sinir hücreleri ise çok özelleştiğinden hiç bölünmez.

Hücre Bölünmesinin Nedenleri

>Hacim-yüzey oranının bozulması >Sitoplazma-çekirdek oranının bozulması>Çekirdekten bölünme emrinin verilmesi