Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Heterotrof Hipotezi, Heterotrof Hipotezine Göre Ozon Tabakasının Oluşumu
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Heterotrof Hipotezi, Sudan Karaya Geçiş
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Giriş
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Abiyogenez Hipotezi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Biyogenez Hipotezi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Biyogenez Hipotezi, Francesco Redi'nin Deneyi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Biyogenez Hipotezi, Pasteur Deneyi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Panspermia Hipotezi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Ototrof Hipotezi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Heterotrof Hipotezi, İlk Atmosfer Gazları
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Heterotrof Hipotezi, İlk Atmosfer Gazları
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Heterotrof Hipotezi, Stanley Miller Deneyi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Heterotrof Hipotezi, Sidney W. Fox Deneyi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Heterotrof Hipotezi, Heterotrof Hipotezine Göre Ozon Tabakasının Oluşumu
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Heterotrof Hipotezi, Sudan Karaya Geçiş
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Heterotrof Hipotezi, Sudan Karaya Geçiş

Solunumdaki Değişiklikler

Deri Oluşumu-Isının Korunması

SUDAN KARAYA GEÇİŞ


Evrime göre, canlıların sudan karaya çıkışı yararlarının yanı sıra bir çok tehlikeyi de beraberinde getirmekteydi.

 

Bunların en önemlileri şunlardır:

Ağırlığın Taşınması

Suyun Kullanımı

Suyun Kullanımı

        Karasal ortamda su çoğunlukla zor sağlanabildiğinden idareli kullanılması için özellikle boşaltım organlarında yeni gelişmeler ortaya çıkmıştır. Suda yaşayanlar artık maddeleri genellikle amonyak halinde, bol suyla birlikte atarlar. Karaya geçen canlılar suyu idareli kullanmak için, ilk olarak amonyağı vücut için zehirsiz olan üreye çevirirler. Zaman zaman bir miktar suyla birlikte dışarı atarlar. Çöl hayvanlarının bir kısmında su artırımının çok daha etkin bir şekilde yapılması azotlu artık maddelerin suda erimeyen ürik aside çevrilmesiyle yapılır.

Ağırlığın Taşınması


Suda yaşayan canlılar ağırlıklarının taşınması için enerji harcamazlar. Halbuki karada yaşayan canlılar, enerjilerinin büyük bir kısmını, vücutlarını taşımak için kullanırlar. Karada vücudun taşınabilmesi için iskelet kemiklerinin bağlantılarında gelişmeler görülür.

Solunumdaki Değişiklikler


        Suyun içinde erimiş oksijene uyum yapmış olan canlılar yeni ortamda oksijeni gaz halinde almak zorunda kalmışlardır. Solunumu yürütecek vücut yüzeylerinin oksijen ve karbondioksit alışverişini sağlayabilmesi için doğrudan doğruya dış ortamla temasta olması ve sürekli nemli kalması gerekir. Karaya çıkan canlılarda suyun yitirilmesini önlemek, solunum yüzeyinin nemli kalmasını sağlamak ve korumak için solunum organları vücudun içine çekilmiştir.

Deri Oluşumu ve Isının Korunması


Suyun yitirilmesini önlemek için vücut örtüsünde değişiklikler meydana gelmiştir. Genellikle buharlaşmayı önlemek için kalınlaşmalar ve hücreler arasında daralmalar görülür.

Sabit sıcaklık meydana geldikten sonrada vücut sıcaklığının korunması için post oluşumu ortaya çıkmıştır.