Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Heterotrof Hipotezi, İlk Atmosfer Gazları
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Heterotrof Hipotezi, Stanley Miller Deneyi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Giriş
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Abiyogenez Hipotezi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Biyogenez Hipotezi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Biyogenez Hipotezi, Francesco Redi'nin Deneyi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Biyogenez Hipotezi, Pasteur Deneyi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Panspermia Hipotezi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Ototrof Hipotezi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Heterotrof Hipotezi, İlk Atmosfer Gazları
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Heterotrof Hipotezi, İlk Atmosfer Gazları
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Heterotrof Hipotezi, Stanley Miller Deneyi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Heterotrof Hipotezi, Stanley Miller Deneyi

STANLEY MİLLER DENEYİ  

Yıldırım, şimşek, mor ötesi ışınları gibi enerji kaynakları, ilk atmosferdeki gazların molekül bağlarını parçalayarak aminoasit, yağ asiti, şeker gibi basit yapılı organik bileşikleri oluşturdu. Bir başka deyişle, canlılık oluşmadan organik moleküllerin evrimi gerçekleşti.

  1953 yılında Stanley Miller, Dünya’nın ilk atmosferinde bulunduğu varsayılan gazları kullanarak yaptığı deneyde organik molekülleri oluşturmayı başardı.

Stanley Miller

STANLEY MİLLER DENEYİ


    Stanley Miller varsayılan ilkel atmosfer koşullarına sahip düzeneği hazırladı. B balonuna H2, CH4, NH3... gazlarını koydu. A balonuna yarıya kadar su koyup ısıttı. Oluşan su buharı da borudan geçerek B balonuna eklendi. Bu arada, B balonunda elektrik kıvılcımı oluşturarak enerji sağlandı. Düzeneğin B balonundan, buhar basıncıyla C soğutucusuna gelen gaz karışımları yoğunlaşarak tekrar A balonuna geldi. Düzeneği 1 hafta süreyle çalıştırdı.Sonunda, A balonundaki sıvıyı incelediğinde içinde aminoasit, üre, asetik asit ve benzeri organik bileşiklerin bulunduğunu saptadı.


        Bu deneyle Miller, inorganik bileşiklerden organik bileşiklerin oluşabileceğini gösterdi. Ancak, koşulların ilkel Dünya koşullarına benzeyip benzemediği ve kısa sürede gerçekleşmesi hâlâ tartışılan bir konudur.