Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Giriş
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler

HAYATIN BAŞLANGICI VE EVRİM

Bilim insanlarını yıllar boyunca araştırmaya iten en büyük bilimsel problem; canlıların nasıl oluştuğu ve bugünkü gelişmişlik düzeyine nasıl ulaştığıdır.

Canlıların evrimini anlamak için, geçmiş devirlerde yaşamış türlerin bugün yaşayan türler ile aralarındaki benzerlik ve farkların çok iyi incelenmesi gereklidir. Canlılar arasında zamanla farklılaşmalar görülmüş ve canlılar taşıdıkları özelliklerle birlikte bulundukları ortama en uygun uyumu göstermişlerdir. Bu değişmeler bazı bilimsel verilerle desteklenmiştir. Bu değişmelerin nasıl gerçekleştiklerini Lamarck ve Darwin açıklamaya çalışmışlardır. Bugünkü bilimsel veriler bu iki bilim insanının hipotezleri üzerine kuruludur.