Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Heterotrof Hipotezi, Sidney W. Fox Deneyi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Heterotrof Hipotezi, Heterotrof Hipotezine Göre Ozon Tabakasının Oluşumu
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Giriş
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Abiyogenez Hipotezi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Biyogenez Hipotezi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Biyogenez Hipotezi, Francesco Redi'nin Deneyi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Biyogenez Hipotezi, Pasteur Deneyi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Panspermia Hipotezi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Ototrof Hipotezi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Heterotrof Hipotezi, İlk Atmosfer Gazları
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Heterotrof Hipotezi, İlk Atmosfer Gazları
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Heterotrof Hipotezi, Stanley Miller Deneyi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Heterotrof Hipotezi, Sidney W. Fox Deneyi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Heterotrof Hipotezi, Heterotrof Hipotezine Göre Ozon Tabakasının Oluşumu
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Heterotrof Hipotezi, Heterotrof Hipotezine Göre Ozon Tabakasının Oluşumu

>Heterotrof hipotezine göre ilk canlı enerji ihtiyacını fermantasyon (oksijensiz solunum) yoluyla karşıladı. Çünkü ilkel atmosferde oksijen gazı yoktu.

>İlk heterotroflar mevcut organik molekülleri tüketirken, fotosentez yapan tek hücreli ototrofların evrimi gerçekleşti.

>Fotosentez olayı, heterotrof organizmalar için gerekli besini sağlarken atmosferde oksijen birikimine neden oldu. Böylece oksijenli solunum yapabilen ve daha fazla enerji üretebilen canlıların evrimi gerçekleşti.

Heterotrof Hipotezine Göre Ozon Tabakasının Oluşumu


Canlılar ozon tabakası oluşmadan önce, ultraviyole ışınlarının yıkıcı etkisinden ve karada besinin olmamasından dolayı suların derinliklerinde yaşıyorlardı. Fotosentetik canlılar ortaya çıkınca, ürettikleri oksijen ozon tabakasının oluşumuna neden oldu.

Ozon Tabakasının Oluşumundan Sonra Meydana Gelen Olaylar:

>Güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınları engellenmiştir.

>Sudan karaya geçiş başlamıştır.

>Heterotrof canlılar enerji ihtiyaçlarını ototroflardan sağlamaya başlamışlardır.

>Oksijenin parçalayıcı etkisi nedeniyle kendiliğinden organik madde oluşumu sona ermiştir.

Doğadaki tür sayısı artmıştır.

Heterotrof Hipotezine göre metabolik olayların evrimleşme sırası

Fermantasyon

(Oksijensiz solunum)

Fotosentez

Oksijenli Solunum