Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Ototrof Hipotezi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Heterotrof Hipotezi, İlk Atmosfer Gazları
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Giriş
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Abiyogenez Hipotezi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Biyogenez Hipotezi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Biyogenez Hipotezi, Francesco Redi'nin Deneyi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Biyogenez Hipotezi, Pasteur Deneyi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Panspermia Hipotezi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Ototrof Hipotezi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Heterotrof Hipotezi, İlk Atmosfer Gazları
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Heterotrof Hipotezi, İlk Atmosfer Gazları
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Heterotrof Hipotezi, İlk Atmosfer Gazları

HETEROTROF HİPOTEZİ

Canlıların, cansız maddelerden, çok uzun bir süre sonra, özel çevre koşullarında oluştuğunu ve kendi besinini kendisi üretmeyen bir canlı olduğunu ileri sürer.


Heterotrof hipotezine göre Dünya’nın Oluşumu


>5-6 milyar yıl önce toz ve gaz bulutları gezegenleri oluşturdu.

>Gezegenler zamanla birbirine yaklaşıp sıkışarak enerji yitirdiler ve gaz durumundan sıvı duruma geçtiler. Bu enerji kaybının devamı ile milyonlarca yıl sonra yeryüzü katı hale geldi.

>Katılaşmayla birlikte süren yoğun volkanik hareketler sonucunda karalar, içten dışa çıkan maddelerle örtüldü.

>Su buharı volkanik olayların yeryüzü dışına çıkardığı en önemli gazlardan biri oldu.

>Sonunda soğumuş yeryüzünde ırmak, göl ve denizler oluştu.

>Yerçekimi sayesinde hafif gazların hepsinin uzaya yayılması önlendi ve atmosfer oluştu.

Heterotrof Hipotezine Göre İlk Atmosfer Gazları

Heterotrof Hipotezine Göre

İlk Atmosfer Gazları

Su buharı, hidrojen, metan ve amonyak bulunuyordu.

Bu gazların yapısında bulunan C,H,O ve N elementleri canlıları oluşturan temel elementlerdir.

İlk atmosferde serbest oksijen gazı yoktu. Çünkü çok aktif olan oksijen gazı çok sıcak ortamlarda serbest halde bulunamaz.