Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Evrim, Uyumsal Açılım
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Evrim, Canlıların Evrimi İle İlgili Görüşler, Lamarck'ın Evrimle İlgili Görüşleri
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Giriş
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Abiyogenez Hipotezi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Biyogenez Hipotezi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Biyogenez Hipotezi, Francesco Redi'nin Deneyi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Biyogenez Hipotezi, Pasteur Deneyi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Panspermia Hipotezi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Ototrof Hipotezi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Heterotrof Hipotezi, İlk Atmosfer Gazları
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Heterotrof Hipotezi, İlk Atmosfer Gazları
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Heterotrof Hipotezi, Stanley Miller Deneyi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Heterotrof Hipotezi, Sidney W. Fox Deneyi
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Heterotrof Hipotezi, Heterotrof Hipotezine Göre Ozon Tabakasının Oluşumu
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Hayatın Başlangıcı, Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler, Heterotrof Hipotezi, Sudan Karaya Geçiş
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Evrim
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Evrim
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Evrim, Evrimi Destekleyen Kanıtlar, Embriyolojiden Elde Edilen Kanıtlar
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Evrim, Evrimi Destekleyen Kanıtlar, Embriyolojiden Elde Edilen Kanıtlar
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Evrim, Evrimi Destekleyen Kanıtlar, Paleontolojiden Elde Edilen Kanıtlar
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Evrim, Evrimi Destekleyen Kanıtlar, Sistematikten (Sınıflandırma) Elde Edilen Kanıtlar
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Evrim, Evrimi Destekleyen Kanıtlar, Biyokimya ve Fizyolojiden Elde Edilen Kanıtlar
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Evrim, Evrimi Destekleyen Kanıtlar, Morfolojiden Elde Edilen Kanıtlar
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Evrim, Evrimi Destekleyen Kanıtlar, Evcilleştirme İle Elde Edilen Kanıtlar
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Evrim, Evrimi Destekleyen Kanıtlar, Parazit Enfeksiyonlarından Elde Edilen Kanıtlar
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Evrim, Evrimi Destekleyen Kanıtlar, Sitoloji ve Genetikten Elde Edilen Kanıtlar
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Evrim, Evrimi Destekleyen Kanıtlar, Biyocoğrafyadan Elde Edilen Kanıtlar
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Evrim, Bazı Ekolojik ve Evrimsel Genelleştirmeler
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Evrim, Daralan Evrim
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Evrim, Açılan Evrim
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Evrim, Uyumsal Açılım
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Evrim, Canlıların Evrimi İle İlgili Görüşler, Lamarck'ın Evrimle İlgili Görüşleri
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Evrim, Canlıların Evrimi İle İlgili Görüşler, Lamarck'ın Evrimle İlgili Görüşleri
Biyolojisitesi.net, Hayatın Başlangıcı ve Evrim, Evrim, Canlıların Evrimi İle İlgili Görüşler, Lamarck'ın Evrimle İlgili Görüşleri

Kullanma ve Kullanmama

Kazanılan Karakterlerin Kalıtımı

LAMARCK'IN EVRİMLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Lamarck, evrim düşüncesini doğada sürekli değişmeler olduğu fikrine dayandırır. Lamarck’a göre çevrede meydana gelen değişiklikler türleri etkiler. Her tür, bu etkiye içgüdüsel bir şekilde yanıt verir. Bu değişme gereksinimi, hayvanın içten gelen duyguları ile olacak ve onlara yeni davranışlar kazandırarak çevre değişikliklerine uyumu sağlayacaktır.

Lamarck canlıların evrimi ile

ilgili iki varsayım

ileri sürmüştür.

Kullanma ve Kullanmama

Kullanılan organlar gelişir, kullanılmayan organlar körelir ve hatta kaybolur.

Lamarck bu olayı pek çok örnekle açıklamaya çalışır.

>Ördek ve kazlar, zamanlarının çoğunu suda geçirir. Yüzmek için ayaklarını kullanır. Bunun için parmaklarını sürekli zorlayarak açınca parmakları arasında perde oluşarak “perde ayaklılar” meydana gelmiştir.

>Leylekler çoğunlukla bataklıklarda yiyecek arar. Bataklığa girdiğinde batmamak için bacaklarını gergin tuttuklarından bacakları uzamıştır.

>Zürafalar oldukça kurak, otsuz ve yüksek ağaçlı bölgelerde yaşar. Bu hayvanlar, devamlı bir güç harcayarak ağaçların yapraklı olan uç dallarına uzanmak için boyunlarını uzatmak zorunda kalır. Bu alışkanlık, soyun her bireyi tarafından uzun zaman korunarak ön bacaklarının arka bacaklarından daha uzun olmasını ve boynunun uzamasını sağlamıştır.

>Yılanlar yerde sürünme ve dar oyuklara girme özellikleri nedeni ile bacaklarını kaybetmişlerdir.

Kazanılan Karakterlerin Kalıtımı

Bir canlı yaşamı sırasında kazandığı özelliklerini kendi oğul döllerine aktarır. Böylece, bir türün, belirli bir çevrede yaşayan bireylerine göre farklılaşır. Bu nedenle bir türün bireylerindeki çeşitlilik giderek artar. Böylece bir türün bireyleri uzun yıllar sonra farklı türlere dönüşebilir.

Lamarck’ın sonradan kazanılan karakterlerin kalıtsal olduğu görüşü bilimsel değildir. Çevrenin etkisiyle vücut hücrelerinde oluşan değişmeler modifikasyondur ve bunlar kalıtsal olarak yeni nesillere geçmez. Bir karakterin kalıtsal olabilmesi için, değişmelerin üreme hücrelerini etkilemesi gerekir. Örneğin, çevre şartlarının etkisiyle zürafa boynunu uzatabilir veya kürekçi kol kaslarını geliştirebilir. Ancak bu özellikler hiçbir zaman yavru döllere geçmez.

        A.Weisman sonradan kazanılan özelliklerin kalıtsal olup olmadığını anlamak için farelerin 20 döl boyunca kuyruğunu kesmiş, 21. döldeki farelerin de yine kuyruğa sahip olduklarını görmüştür. Bu deney sonradan kazanılan özelliklerin kalıtsal olmadığını göstermiştir.