Biyolojisitesi.net, Güncel Çevre Sorunları
Biyolojisitesi.net, Güncel Çevre Sorunları
Biyolojisitesi.net, Güncel Çevre Sorunları

GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI

        Dünyada hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme, yeşil alanların azalması, yapay gübre ve ilaçların yaygın kullanımı, nükleer denemeler doğal kaynaklarımız tehdit ederek çevre kirliliğini ortaya çıkarır. Sonuçta hava, su, toprak ve diğer ortamlardaki kirlilik, canlılar için zararlı olabilecek boyutlar ulaşabilir.

        Günümüzde bilim ve teknolojinin hızlı gelişimi, bireylerin yaşam düzeylerini arttırmaktdır. Bu da doğal yaşam alanlarının ve enerji kaynaklarının insanlar tarafından hızlı şekilde tahrip edilmesine ve dünyamızın her geçen gün daha da yaşanması güç duruma gelmesine sebep olmaktadır.

        Çoğunlukla insanların etkisiyle ortaya çıkan çevre sorunları yine insanlar tarafından çözülmezse ya da insan etkisi azaltılmazsa yaşam tehlikeye girer.

        İnsanlar olmadan diğer canlılar ve çevre, varlığını sürdürebilir. Ancak sağlıklı çevre olmadan insanlar varlıklarını asla sürdüremezler. Bu sebeple toplumun çevre konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir.