Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijensiz Solunum, Fermantasyonu Etkileyen Faktörler
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijenli Solunum, Krebs Döngüsü
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Canlılık ve Enerji
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Işık Enerjisi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Enerjinin Temel Molekülü ATP
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Enerjinin Temel Molekülü ATP, Fosforilasyon
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Canlıların Enerji İhtiyacı
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Işık Enerjisi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Işık Enerjisi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentezin Tanımı
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentezin Tarihçesi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentezde Rolü Olan Pigmentler
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Kloroplastın Yapısı
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Klorofilin Işık Tarafından Etkinleştirilmesi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Işığa Bağımlı Reaksiyonlar
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Işığa Bağımlı Reaksiyonlar, Devirli Fotofosforilasyon
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Işığa Bağımlı Reaksiyonlar, Devirsiz Fotofosforilasyon
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Fotosentez İçin Gereken Adaptasyonlar
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Kemosentez, Kemosentez Çeşitleri
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Hücresel Solunum
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Hücresel Solunum
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijensiz Solunum
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijensiz Solunum, Glikoliz
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijensiz Solunum, Glikoliz, Glikoliz Reaksiyonları
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijensiz Solunum, Etil Alkol Fermantasyonu
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijensiz Solunum, Laktik Asit Fermantasyonu
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijensiz Solunum, Fermantasyonu Etkileyen Faktörler
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijenli Solunum, Oksijenli Solunum Genel Denklemi, Glikoliz
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijenli Solunum, Oksijenli Solunum Genel Denklemi, Glikoliz
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijenli Solunum, Krebs Döngüsü

Substrat Düzeyinde Fosforilasyon

Oksidatif Fosforilasyon

OKSİJENLİ (AEROBİK) SOLUNUM

        Canlı hücrelerde monomer yapılı organik moleküllerin oksijen kullanarak parçalanması ve ATP sentezlenmesi olayına oksijenli solunum denir.

        Genel Denklem:

                                     Enzim

C6H12O + 6O2  ------------>  6CO2  +  6H2O + 38 ATP

    Glikoz

>Ökaryot olan bütün organizmalar, mavi-yeşil algler ve bazı bakteriler oksijenli solunumu gerçekleştirir.

>Solunum reaksiyonları sitoplazma ve mitokondrilerde gerçekleşir.

        O2’li solunum tepkimeleri üç aşamada gerçekleşir:

1)Glikoliz → Sitoplazmada gerçekleşir.

2)Krebs Devri = Sitrik Asit Devri → Mitokondri matriksinde gerçekleşir.

3)Elektron Taşıma Sistemi (ETS)= Oksidadif Fosforilasyon = Hidrojen Yolu → Mitokondrinin krista zarında gerçekleşir.

GLİKOLİZ

>Glikoliz olayları oksijensiz solunumdaki ile aynıdır.

>Sonuçta 2NADH2, 4ATP, 2 pirüvik asit üretilir.

>Oksijenli solunumun, Glikoliz evresinde üretilen  NADH2’ler hemen yükseltgenmez. Mitokondriye aktarılarak ETS’ ye katılır.

Substrat Düzeyinde Fosforilasyon

Glikolizde ve Krebs çemberinde ETS işe karışmadan yalnızca enzimler aracılığı ile ATP sentezlenmesi olayına denir.

Oksidatif Fosforilasyon

ETS aracılığı ile oksijenin de kullanıldığı ATP sentezine  denir.