Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijensiz Solunum, Etil Alkol Fermantasyonu
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijensiz Solunum, Fermantasyonu Etkileyen Faktörler
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Canlılık ve Enerji
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Işık Enerjisi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Enerjinin Temel Molekülü ATP
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Enerjinin Temel Molekülü ATP, Fosforilasyon
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Canlıların Enerji İhtiyacı
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Işık Enerjisi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Işık Enerjisi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentezin Tanımı
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentezin Tarihçesi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentezde Rolü Olan Pigmentler
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Kloroplastın Yapısı
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Klorofilin Işık Tarafından Etkinleştirilmesi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Işığa Bağımlı Reaksiyonlar
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Işığa Bağımlı Reaksiyonlar, Devirli Fotofosforilasyon
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Işığa Bağımlı Reaksiyonlar, Devirsiz Fotofosforilasyon
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Fotosentez İçin Gereken Adaptasyonlar
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Kemosentez, Kemosentez Çeşitleri
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Hücresel Solunum
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Hücresel Solunum
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijensiz Solunum
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijensiz Solunum, Glikoliz
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijensiz Solunum, Glikoliz, Glikoliz Reaksiyonları
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijensiz Solunum, Etil Alkol Fermantasyonu
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijensiz Solunum, Laktik Asit Fermantasyonu
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijensiz Solunum, Fermantasyonu Etkileyen Faktörler
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijenli Solunum, Oksijenli Solunum Genel Denklemi, Glikoliz
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijenli Solunum, Oksijenli Solunum Genel Denklemi, Glikoliz
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijenli Solunum, Krebs Döngüsü
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijenli Solunum, Oksidatif Fosforilasyon, ETS Olayları
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijenli Solunum, Karbonhidrat Yağ ve Protein Monomerlerinin Oksijenli Solunuma Katıldığı Basamaklar
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijenli Solunum, Oksijenli Solunumun Enerji Hesabı
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijenli Solunum, Oksijenli Solunumun Genel Özellikleri
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijenli Solunum, Solunumla Fotosentezin Karşılaştırılması

NOT!

LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

Omurgalıların çizgili kaslarında ve yoğurt bakterilerinde gerçekleşir.

Glikolizin son ürünü olan pirüvat, ortamdaki NADH2’nin hidrojenlerini alarak laktik asidi oluşturur.

Laktik asit fermantasyonunda hücrenin sitoplâzmasında önce glikoliz gerçekleşir. Glikoliz sonunda oluşan Pirüvik asitler, bu hücrelerdeki farklı enzimlerle farklı şekilde yıkılarak sonunda süt asidi ya da yorgunluk asidi de denilen laktik asit oluşur.

Laktik asit fermantasyonu, aşağıdaki denklemde verildiği gibi özetlenebilir:

Bu fermantasyonda 1 mol glikoz kullanıldığında; 2 ATP harcanır, 4 ATP sentezlenir ve sonuçta 2 ATP kazanılır.

        İnsanın bacak, kol vb. organlarındaki çizgili kaslarında, fazla enerji gerektiren faaliyetler sırasında oluşan laktik asit bu hücrelerde birikir. Bu da vücutta yorgunluk yapar. Kasta oluşan laktik asit kana geçerek karaciğere taşınır ve glikoza geri sentezlenir. Bu esnada kan yoluyla beyne giderek uyku merkezini etkiler. Bu nedenle yorulduğumuz zaman uykumuz gelir.

        Laktik asit kaslara yeterince O2 geldiğinde tekrar Pirüvik asite dönüştürülerek O2’li solunum mekanizmasına girebilir. Böylece ortamdan uzaklaşmış ve yıkımı sonucu enerji elde edilmiş olur.