Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentezde Rolü Olan Pigmentler
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Kloroplastın Yapısı
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Canlılık ve Enerji
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Işık Enerjisi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Enerjinin Temel Molekülü ATP
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Enerjinin Temel Molekülü ATP, Fosforilasyon
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Canlıların Enerji İhtiyacı
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Işık Enerjisi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Işık Enerjisi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentezin Tanımı
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentezin Tarihçesi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentezde Rolü Olan Pigmentler
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Kloroplastın Yapısı
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Kloroplastın Yapısı

NOT!

Kloroplastın Yapısı     

        Kloroplastın elektron mikroskobunda incelenen kesitinde iki önemli yapı görünür. Bunlar, disk şeklinde üst üste dizilmiş granumlarla; granumların arasını dolduran stroma denilen sıvıdır.

        İç yapısında ince plak şeklinde çok katlı lipoprotein zardan oluşan lamelli yapı mevcuttur. Bu yapı granada belirgindir. Klorofiller granaların lipit tabakası üzerinde bulunur. Lamelli yapı ışığın ekonomik kullanımını sağlar.

        Kloroplastlarda lamellerin arasını stroma adı verilen ara maddeler doldurur. Stromada enzimler, proteinler, katalizör maddeler vardır.

        Fotosentetik bakteriler ve mavi-yeşil alglerde kloroplast yoktur. Pigmentler aynı lamelli yapıyı gösteren Kromotofor adı verilen yapılarda yer alır.

        Fotosentezde ışığın kimyasal enerjiye dönüşümü granum lamellerinde, glikozun sentezi  stromalarda olur.

        Fotosentetik ökaryot hücrelerde (örnek: bitki), fotosentez

reaksiyonları kloroplastlarda; prokaryot hücrelerde (örnek: bazı bakteriler) ise sitoplazmada gerçekleşir.

Kloroplastlar fotosentez için gerekli olan enzimleri tüm yapılarında muhafaza ettiklerinden parçalanırlarsa fotosentez yapılamaz.