Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Fotosentez İçin Gereken Adaptasyonlar
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Kemosentez, Kemosentez Çeşitleri
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Canlılık ve Enerji
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Işık Enerjisi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Enerjinin Temel Molekülü ATP
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Enerjinin Temel Molekülü ATP, Fosforilasyon
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Canlıların Enerji İhtiyacı
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Işık Enerjisi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Işık Enerjisi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentezin Tanımı
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentezin Tarihçesi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentezde Rolü Olan Pigmentler
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Kloroplastın Yapısı
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Klorofilin Işık Tarafından Etkinleştirilmesi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Işığa Bağımlı Reaksiyonlar
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Işığa Bağımlı Reaksiyonlar, Devirli Fotofosforilasyon
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Işığa Bağımlı Reaksiyonlar, Devirsiz Fotofosforilasyon
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Fotosentez İçin Gereken Adaptasyonlar
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Kemosentez, Kemosentez Çeşitleri
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Kemosentez, Kemosentez Çeşitleri
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Kemosentez, Kemosentez Çeşitleri

Nitrit Bakterilerinde Kemosentez

Kükürt Bakterilerinde Kemosentez

Demir Bakterilerinde Kemosentez

Hidrojen Bakterilerinde Kemosentez

Metan Bakterilerinde Kemosentez

KEMOSENTEZ


Çeşitli mikroorganizmaların inorganik maddeleri okside edip, açığa çıkan kimyasal enerji ile yapılan CO2 özümlemesine kemosentez denir.


ÄGüneş ışığı kullanılmaz.

ÄNitrit ve nitrat bakterileri S, Fe, Sn, H2 ve CH4 bakterileri örnek olarak verilebilir.

  Kemosentez sayesinde, yeryüzündeki bütün organizmaların metabolik olaylarının temeli sayılan bazı elementlerin doğadaki devirsel değişimlerinin tamamlanması ve dolaşımları sağlanmış olur.İnorganik maddelerin oksidasyonu ile inorganik ara ürünler meydana getirilir.Oksidasyon ile elde edilen enerji ise suyun parçalanmasında kullanılır.Bu olay sonunda açığa çıkan oksijeni metabolik işlevlerinde harcar. Hidrojenler ise karbondioksitle indirgenerek besin yapımında kullanılır.

NİTRİT VE NİTRAT BAKTERİSİNDE KEMOSENTEZ

Azot, bitkiler için çok önemli bir elementtir. Bitkiler azotu ancak topraktaki nitrit ve nitrat tuzlarından alabilirler. Topraktaki azot, bitkisel ve hayvansal organik artıkların çürümesinden meydana gelmiştir ve amonyak halinde bulunmaktadır. Bu haldeki azottan, bitkiler genellikle faydalanamazlar.

        Azotun faydalanabilir hale gelmesi için, amonyağın nitrit ve nitrat tuzları haline gelmesi gerekir. Bu olay toprakta yaşayan nitrit ve nitrat bakterileri tarafından yapılır.

        Önce nitrit bakterileri (Nitrosomonas) amonyağı okside ederek nitrit asit haline getirirler.

                                                2NH3 + 3O2 → 2HNO + 2H2O + 158 cal

                                                                    Nitrit asiti

Nitrit asit haline gelen bileşikler daha sonra nitrat bakterileri (Nitrosococus) tarafından tekrar okside edilir, nitrat asidi haline getirilir.

2HNO + O2 →  2HNO3 + 43 cal.

                                                   Nitrit asiti          Nitrat asidi

Nitrit bakterileri amonyağı okside ederek nitrat bakterileri için nitritleri hazırlar. Bu sırada açığa çıkan enerjiyi kullanarak CO2’i redüklerler ve organik madde sentezlerler.

        Organik madde sentezi sırasında oluşan oksijen metabolik reaksiyonlarda kullanıldığından serbest oksijen açığa çıkmaz.

        Nitrit ve nitrat bakterilerinin gerçekleştirdiği bu iki olaya Nitrifikasyon adı verilir.

KÜKÜRT BAKTERİLERİNDE KEMOSENTEZ


                           2H2S + O2    →  2H2O + S  + 122 cal.


     Bu bakteriler H2S’li sularda yaşar ve organik maddelere ihtiyaç duymazlar. Hidrojen sülfürü (H2S ) oksitleyerek gerekli enerjiyi sağlarlar. Bu sırada oluşan serbest kükürt (S) yapısında birikerek bir çeşit besin vazifesi görür. Eğer ortamda yeterince H2S bulamazlarsa, yapılarında biriken bu kükürdü tekrar oksitleyerek gerekli enerjiyi sağlarlar.


                           2S + 3O2 + 2H2O → 2H2SO4 + 284 cal.

DEMİR BAKTERİLERİNDE KEMOSENTEZ


4FeCO3 + 6H2O + O2 → 4Fe(OH)3 + 4CO2 + 64,8 cal.


2Fe(HCO3)2 + H2O + 1/2O2 → 2Fe (OH)3 + 4CO2 + 29 cal.


Bu organizmalar demiri okside ederek enerjiyi kazanırlar.

HİDROJEN BAKTERİLERİNDE KEMOSENTEZ


2H2 + O2  → 2H2O + 136 cal.


Hidrojen bakterileri diğer bakterilerin oluşturduğu hidrojeni hava ile okside ederek enerji sağlarlar.

METAN BAKTERİLERİNDE KEMOSENTEZ


CH4 + 2O2  → CO2 + 2H2O + Enerji

(Metan yıkan bakteriler)


2C2H5OH + CO2 → 2CH3COOH + CH4 + 222,8 cal

(Metan oluşturan bakteriler)