Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Işığa Bağımlı Reaksiyonlar, Devirsiz Fotofosforilasyon
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Canlılık ve Enerji
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Işık Enerjisi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Enerjinin Temel Molekülü ATP
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Enerjinin Temel Molekülü ATP, Fosforilasyon
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Canlıların Enerji İhtiyacı
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Işık Enerjisi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Işık Enerjisi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentezin Tanımı
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentezin Tarihçesi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentezde Rolü Olan Pigmentler
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Kloroplastın Yapısı
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Klorofilin Işık Tarafından Etkinleştirilmesi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Işığa Bağımlı Reaksiyonlar
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Işığa Bağımlı Reaksiyonlar, Devirli Fotofosforilasyon
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Işığa Bağımlı Reaksiyonlar, Devirsiz Fotofosforilasyon
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar

Fotosentezin Işıktan Bağımsız Tepkimeleri

UYARI!

IŞIKTAN BAĞIMSIZ REAKSİYONLAR

(CO2 TUTULMASI = KARBON DEVRİ =

CALWİN – BENSON DEVRİ)

>Kloroplastların stromalarında gerçekleşir.

>Işık reaksiyonlarının devamı niteliğindedir,

ışık reaksiyonları durunca ışıktan bağımsız reaksiyonlar da otomatik olarak durur.

>Enzim denetiminde gerçekleştiğinden sıcaklık değişimlerine karşı oldukça hassastır.

>Işık gerekli değildir.

FOTOSENTEZİN IŞIKTAN BAĞIMSIZ TEPKİMELERİ

>5 C’lu şeker olan Ribulazdifosfata CO2 bağlanması ile 6 C’lu kararsız ara bileşik oluşur.Bu bileşik su alarak hemen 2 molekül 3 C'lu fosfogliserik aside (PGA) ayrışır.

>Fosfogliserik asit (PGA); ATP tarafından fosforize edilerek difosfogliserikaside (DPGA) dönüşür.

>Difosfogliserikasit (DPGA) molekülleri NADPH2 ‘lerle reaksiyona girerek, redüklenir. Aynı zamanda bir fosfat grubunu kaybederek fosfogliseraldehiti (PGAL) oluşturur.

>Fosfogliseraldehitler birleşerek Fruktoz difosfatı oluşturur. Daha sonra enzimler etkisiyle 2 molekül H3PO4 ayrılarak Fruktoz ve glikozu oluşturur.

>Glikozdan dehidrasyon sentezi ile disakkaritler, nişasta, selüloz gibi kompleks moleküller oluşabilir.

Aminoasitler, yağ asitleri, gliserin, organik bazlar, vitaminler, glikozun yıkımı ve onu takip eden diğer reaksiyonlar ile meydana getirilir.

>Fosfogliseraldehitlerin (PGAL) bir kısmından 6 C’lu fruktoz oluşurken, bir kısmından da 5 C’lu ribulozmonofosfat meydana gelir. Ribulozmonofosfata fosfat eklenerek ribulozdifosfat oluşur ve yeniden reaksiyona katılır.

>Atmosferden CO2 tutulmasını Ribulazdifosfat sağlar.


>Bir molekül glikozun oluşabilmesi için 6CO2, 18ATP ve 12NADH2 kullanılır. 12PGAL oluşur. Bunun 2 molekülü Fruktoz difosfatı oluşturur. 10 molekül PGAL ise 6 tane 5 C’lu Ribuloz fosfatı meydana getirir.


>Glikozun karbon kaynağı CO2, hidrojen kaynağı ise NADPH2’dir.


>Bir glikoz molekülünün sentezlenebilmesi için 6CO2 molekülünün indirgenmesi gerekir. Bunun içinde ışıklı devreden 18 ATP ve 12 NADPH2’nin gelmesi gerekir.