Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ


       Her organizma, kendi kendine düzenli olarak işleyen bir sistemdir. Bu düzenli işleyiş içinde her canlı, çevresiyle sürekli madde ve enerji alışverişi yapar.

       Canlıların, canlılık özelliklerini düzenli bir şekilde sürdürebilmeleri, yani yaşamın devamlılığını sağlayabilmeleri için aşağıdaki faaliyetleri sürekli yapmaları gerekir:

>Dış ortamdan, gerekli ham maddeleri yeterli oranda sağlamak,

>Sağladığı ham maddelerle, gerekli olan büyük ve karmaşık molekülleri sentezlemek,

>Sentezlenen moleküllerin

bir kısmını özel maddelere

dönüştürmek,

>Oluşturduğu organizasyonun

bütünlüğünü ve sürekliliğini

sağlamak,

>Sağlanan organizasyonla ilgili

bilgileri yeni kuşaklara aktararak

neslini sürdürmektir.