Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentezin Tanımı
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentezin Tarihçesi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Canlılık ve Enerji
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Işık Enerjisi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Enerjinin Temel Molekülü ATP
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Enerjinin Temel Molekülü ATP, Fosforilasyon
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Canlıların Enerji İhtiyacı
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Işık Enerjisi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Işık Enerjisi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentezin Tanımı
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentezin Tarihçesi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentezin Tarihçesi
Aristotales

Aristotales
Jan-Baptist-van-Helmont

J.B.van Helmont
Joseph Priestley

Joseph Priestley
Jan Ingenhousz

Jan Ingenhousz
Jean Senebier

Jean Senebier
Nicolas Théodore de Saussure

N.T.de Saussure
Marshall Davidson Hatch

M. D. Hatch
Otto Warburg

Otto Warburg
Robert Hill

Robert Hill
Melvin Calvin

Melvin Calvin
Richard Martin Willstätter

R. M. Willstätter
Arthur Stoll

Arthur Stoll
Justus von Liebig

J. von Liebig
Robert Mayer

Robert Mayer
Theoder Wilhelm Engelmann

T.W. Engelmann
Frederick Frost Blackman

F. F. Blackman

FOTOSENTEZİN TARİHÇESİ

Aristoteles (Aristo)


Bitkilerin yeşillenmesi için güneş ışığının gerekli olduğunu

göstermiştir.

Jan Baptist van Helmont


17. yüzyılda, bitkisel materyal sentezi ile ilk araştırmaları yapmıştır. Araştırmacı 2,5 kg. ağırlığındaki bir söğüt fidanını içinde 100 kg. toprak bulunan bir saksıya dikmiş ve bunu 5 yıl süresince sadece yağmur suyuyla sulamıştır. Süre sonunda fidan 85 kg'lık bir ağaç olmuştur. Deneme sonunda toprak kuru ağırlığı 99,994 kg. olarak belirlenmiştir. Aradaki 50 gramlık fark deney hatası olarak kabul edilmiş ve bitki ağırlığında oluşan 82,5 kg'lık madde artışının yalnız sudan kaynaklandığı kanısına varmıştır.

Joseph Priestley


İlk kez 1771 yılında,

bitkiler tarafından dışarı verilen oksijenin hayvanlar tarafından kirletilen

havayı temizlediği fikrini ortaya atmıştır.

Jan Ingenhousz


1779’da  havanın temizlenmesinin yeşil bitkiler tarafından ışıkta yapıldığını açıklamıştır.

Fotosentezde klorofilin önemini vurgulamıştır.

Jean Senebier


1782 yılında  yeşil bitkilerin havaya O2 vermesinin CO2 almalarına ve bitkiler tarafından meydana getirilen O2 miktarının tamamen ortamda varolan CO2 miktarına bağlı olduğunu göstermiştir.

Nicolas-Théodore de Saussure


1804 yılında fotosentez esnasında eşit hacimde CO2 ve O2 alış verişi olduğu, buna benzer eşit hacimde bir gaz alış verişinin solunum esnasında da meydana geldiğini ileri sürmüştür. Bitkilerde biri ışıkta diğeri karanlıkta gelişen iki tip gaz alışverişi olduğunu, ışıkta CO2 alınımı ve O2 açığa çıkmasının ancak bitkinin yeşil kısımlarında olabildiğini göstermiştir. Ayrıca fotosentezde suyun rolüne dikkat çekmiştir.

Justus von Liebig


 1840 yılında,

CO2'in bitkiler için C kaynağı

olduğunu vurgulamıştır.

Robert Mayer


1842 yılında, ışığın enerji içerdiğini, canlılar tarafından kullanılan enerji kaynağının güneş ışığı olduğunu ve fotosentezde bitkinin yakaladığı güneş enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürdüğünü belirtmiştir.

Theoder Wilhelm Engelmann


1880 yılında fotosentezde ortama O2 verilmesinin kloroplastlarca sağlandığını

ortaya koymuştur.

Frederick Frost Blackman


1905'de fotosentezin yalnızca fotokimyasal bir olay değil aynı zamanda biyokimyasal bir olay olduğunu ileri sürerek, olayın ışık gerektirmeyen bir karanlık reaksiyon safhası olduğunu da vurgulamıştır.

Richard Martin Willstätter 

ve  Arthur Stoll


1918 yılında CO2, H2O ve ışık altında

meydana gelen ilk ürünün

CH2O ve O2 olduğunu ileri sürmüşlerdir.

Robert Hill

1937 yılında fotosentezin ışık reaksiyonu üzerinde çalışarak ortamda ışık, su ve uygun bir hidrojen yakalayıcısı bulunduğunda, izole kloroplastların bile ortamda CO2 olmadan Ooluşturabildiklerini görmüştür. Ayrıca yapraklarda doğal bir hidrojen yakalayıcısı maddenin bulunduğunu ortaya koymuştur. Bugünkü bilgilere göre bu maddeler Ferrodoksin ve NADP+'dır. Hill reaksiyonu adını verdiği bir denklemle olayı açıklamıştır. Reaksiyon, fotosentezde O2'nin ışık reaksiyonlarında oluştuğu ve bunun kökeninin CO2 değil de H2O olduğunu göstermesi yönünden önemlidir.

Melvin Calvin ve arkadaşları

 

(1954-1961) Fotosentezin karanlık reaksiyonları üzerinde çalışmış olaydaki karbon metabolizmasını tüm ayrıntılarıyla açıklamışlardır. Bunun üzerine Calvin'e Nobel Ödülü verilmiştir.

Marshall Davidson Hatch ve C. R. Slack


1966 yılında bazı bitkilerde fotosentezin karanlık reaksiyonlarında oluşan ilk kararlı ürünün 3C değil de 4C olduğunu bulmuşlar ve söz konusu bitkilerin tamamen farklı bir C metabolizması olduğunu göstermişlerdir.

Otto Warburg


Yirminci yüzyılın başlarında tek hücreli yeşil su yosunlarında (Chlorella vulgaris) fotosentezle ilgili araştırmalar  yapmıştır.