Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentezin Tarihçesi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Kloroplastın Yapısı
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Canlılık ve Enerji
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Işık Enerjisi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Enerjinin Temel Molekülü ATP
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Enerjinin Temel Molekülü ATP, Fosforilasyon
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Canlıların Enerji İhtiyacı
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Işık Enerjisi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Işık Enerjisi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentezin Tanımı
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentezin Tarihçesi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentezde Rolü Olan Pigmentler
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Kloroplastın Yapısı
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Klorofilin Işık Tarafından Etkinleştirilmesi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Işığa Bağımlı Reaksiyonlar
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Işığa Bağımlı Reaksiyonlar, Devirli Fotofosforilasyon
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Işığa Bağımlı Reaksiyonlar, Devirsiz Fotofosforilasyon
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Fotosentez İçin Gereken Adaptasyonlar
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Kemosentez, Kemosentez Çeşitleri
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Hücresel Solunum
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Hücresel Solunum
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijensiz Solunum
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijensiz Solunum, Glikoliz
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijensiz Solunum, Glikoliz, Glikoliz Reaksiyonları
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijensiz Solunum, Etil Alkol Fermantasyonu
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijensiz Solunum, Laktik Asit Fermantasyonu
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijensiz Solunum, Fermantasyonu Etkileyen Faktörler
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijenli Solunum

Klorofil Çeşitleri

UYARI!

FOTOSENTEZDE ROLÜ OLAN PİGMENTLER


       Bitkinin ışık enerjisinden faydalanabilmesi için ışığın bitki tarafından absorbe edilmesi gerekir. Her cisim farklı renkteki ışıkları soğurur, bazılarını ise geri yansıtır. Cisimler hangi rengi yansıtıyorlarsa o renkte görülürler.


  Klorofil pigmenti yeşil ışığın çoğunu yansıtır, diğer ışınları ise soğurarak fotosentezde kullanır.

  Klorofilli hücreler genellikle , ototrof canlılar olan yeşil bitkilerin yapraklarında, genç dallarında, olgunlaşmamış meyve ve sebzelerinde, otsu bitkilerin gövde kabuklarında, alglerde ve bazı bakterilerde bulunur.

Klorofil molekülü C-H-O-N ve Mg elementlerinden oluşur.

İki çeşit klorofil vardır

Klorofil-a C55H72O5N4Mg (Yüksek spektrumlu ışıkta faaliyet gösterir.)

Klorofil-b C55H70O6N4Mg  (Düşük spektrumlu ışıkta faaliyet gösterir.)

Yapı olarak klorofil-a’d, klorofil-b’ye göre 1 oksijen eksik, 2 hidrojen fazladır.

Bitkilerde klorofil-a bol bulunur.

Klorofil molekülünde karbon, hidrojen, oksijen ve azot atomlarından oluşan dört pirol halkası bulunur. Merkezinde ise magnezyum atomu bulunur.

>Demir elementi klorofil yapısına katılmadığı halde, sentezi için katalizör görevi yapar.

>Fotosentezde klorofilden ayrı olarak fikosiyanin (mavi), fikoeritrin (kırmızı), ksantofil (sarı), karoten (turuncu) gibi diğer pigmentlerde görev yapabilir. Bu pigmentler ışığı belli oranlarda soğurabilir ve bunu kloroplasta aktarırlar.

>Klorofil moleküllerinin en fazla oranda soğurduğu ışık, kırmızı ve mor ışıktır. En az oranda soğurduğu ışık ise yeşil ışıktır.

Bakteriler ve mavi- yeşil algler dışında, yeşil bitkilerin çoğunda klorofil pigmenti kloroplastlar içine yerleşmiştir.

Klorofil ışığı sadece absorbe etmekle kalmaz, elde edilen enerjiyi transfer ederek katalizör görevi yapar.

Klorofil molekülüne çarpan ışığın yansıyan ve geçen miktarı değil, soğurulan miktarı önemlidir.