Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Canlılık ve Enerji
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Işık Enerjisi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Enerjinin Temel Molekülü ATP
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Enerjinin Temel Molekülü ATP, Fosforilasyon
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Canlıların Enerji İhtiyacı
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Işık Enerjisi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Işık Enerjisi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentezin Tanımı
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentezin Tarihçesi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentezde Rolü Olan Pigmentler
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Kloroplastın Yapısı
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Klorofilin Işık Tarafından Etkinleştirilmesi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Işığa Bağımlı Reaksiyonlar
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Işığa Bağımlı Reaksiyonlar, Devirli Fotofosforilasyon
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Işığa Bağımlı Reaksiyonlar, Devirsiz Fotofosforilasyon
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler

KALITSAL FAKTÖRLER

ÇEVRESEL FAKTÖRLER

Sıcaklık

Işık Şiddeti

Karbondioksit Konsantrasyonu

Işığın Dalga Boyu

Farklı Işık Şiddeti ve CO2 Konsantrasyonu

Su ve Oksijen Konsantrasyonu

Madensel Tuzlar

FOTOSENTEZ HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Fotosentez hızı birim zamanda kullanılan CO2, oluşturulan glikoz veya açığa çıkan O2’nin miktarı ile belirlenebilir.

Reaksiyonları etkileyen faktörler çevresel ve yapısal (kalıtsal) şekilde iki kısımda incelenebilir.

MADENSEL TUZLAR

Bitkilerin gelişmesi için gerekli olan elementlere temel elementler denir.

Temel elementler:N,S,P,K,Ca,Mg,Fe,H,O,C’dur. Bor, çinko, bakır, manganez, molibden, klorür elementlerine ise iz elementler denir.

Mineral tuzlar köklerle alınıp yapraklara kadar taşınırlar. Bu minerallerden birinin yeteri kadar olmaması halinde, diğer mineraller ne kadar çok olursa olsun, bitki diğer minerallerden de miktarı az olan mineral oranında yararlanacağı için gelişme yavaşlar.(Minimum Kuralı)

SU VE O2 KONSANTRASYONU

  Eğer ortamda yeteri kadar su bulunmazsa fotosentez için bir dereceye kadar sınırlayıcı faktör olabilir.  Ortamın O2 konsantrasyonundaki artış genellikle bütün bitkilerin fotosentez hızında bir azalmaya sebep olur.

FARKLI IŞIK ŞİDDETİ VE CO2 KONSANTRASYONU

Tüm şartlar sabit tutulmak üzere CO2 konsantrasyonu artsa bile, düşük ışık şiddetinde fotosentez hızı maksimuma erişecek, fakat daha sonra CO2 konsantrasyonu artsa da fotosentez hızı değişmeyecektir. Burada ışık şiddeti sınırlayıcı faktördür.

    Eğer ışık şiddeti biraz arttırılırsa, fotosentez hızı ortamdaki CO2’den dolayı biraz daha artacaktır. Işık şiddeti biraz daha arttırılırsa fotosentez hızı maksimuma ulaşacaktır.

Burada iki faktör; CO2 konsantrasyonu ve ışık şiddeti belirli seviyelerde fotosentez hızı için sınırlayıcı bir faktör olmaktadırlar. Düşük CO2 konsantrasyonunda, fotosentezin hızı sadece

CO2 miktarına bağlıdır. CO2 bol olduğu zaman fotosentezin hızı ışığın şiddetine göre değişir. Işık şiddeti düşük ise CO2 miktarı yüksek dahi olsa fotosentez hızı düşük olur.Burada iki değişkenden miktarı düşük olan faktör (ışık veya CO2) fotosentez hızını tayin eder.

IŞIĞIN DALGA BOYU

       Mor ve kırmızı ışık bandında fotosentez hızı maksimumdur. Yeşil ışıkta ise minimumdur. Kırmızı ötesi, radyo dalgaları, mor ötesi ve X ışınlarında ise sıfırdır.

CO KONSANTRASYONU

CO konsantrasyonunun artmasıyla fotosentez hızı da artar. Ancak belli bir noktadan sonra CO2 miktarı arttırılsa bile fotosentez hızı sabit kalır. Atmosferde yaklaşık %0,3 oranında CO2 vardır. Gündüz hava atmosferindeki CO2 konsantrasyonu düşük, gece ise solunum sebebiyle hava atmosferinde CO2 konsantrasyonu fazladır.

IŞIK ŞİDDETİ

Işık enerjisi almayan hiçbir hücre fotosentez yapamaz.

Işık şiddeti arttıkça fotosentez hızı da artar.

Ancak ışık şiddeti belirli bir sınırı geçtikten sonra hız sabit kalır.

Nedeni ışıktan etkilenmeyen enzimatik reaksiyonlardır.

SICAKLIK

Düşük ışık şiddetinde sıcaklık arttırılmasıyla fotosentez hızında herhangi bir değişiklik görülmemesine karşın, yüksek ışık şiddetinde sıcaklık arttırılmasıyla (bitki çeşidine göre) fotosentez hızı da artar.

Ilıman bölgelerde en çok 10-35 °C arası, çoğu bitkilerde ise 35-40 °C arası fotosentez için optimum ısıdır. Tropikal bitkilerde fotosentez +5 °C altında durur. Yüksek ısı derecelerinde (46 °C’den sonra ) fotosentez hızı süratle düşer çünkü yüksek sıcaklıkta enzimler denatüre olur, çalışmaz.

KALITSAL FAKTÖRLER


>Hücrelerdeki klorofil miktarı

>Yapraklardaki gözeneklerin sayısı ve yapısı

>Yaprakların genişliği ile yaprakların ve yaprak yüzeyindeki kütikulanın kalınlığı

>Hücre arası boşlukların büyüklüğü

>Yaprakta damarlanma sisteminin dağılışı

>Hücredeki enzimler

>Sitoplazmanın su miktarı

>Son ürünlerin birikimi