Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijensiz Solunum, Laktik Asit Fermantasyonu
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijensiz Solunum, Fermantasyonu Etkileyen Faktörler
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Canlılık ve Enerji
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Işık Enerjisi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Enerjinin Temel Molekülü ATP
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Enerjinin Temel Molekülü ATP, Fosforilasyon
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Canlıların Enerji İhtiyacı
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Işık Enerjisi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Işık Enerjisi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentezin Tanımı
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentezin Tarihçesi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentezde Rolü Olan Pigmentler
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Kloroplastın Yapısı
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Klorofilin Işık Tarafından Etkinleştirilmesi
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Işığa Bağımlı Reaksiyonlar
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Işığa Bağımlı Reaksiyonlar, Devirli Fotofosforilasyon
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Işığa Bağımlı Reaksiyonlar, Devirsiz Fotofosforilasyon
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Fotosentez, Fotosentez Reaksiyonları, Fotosentez İçin Gereken Adaptasyonlar
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Kemosentez, Kemosentez Çeşitleri
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Hücresel Solunum
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Hücresel Solunum
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijensiz Solunum
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijensiz Solunum, Glikoliz
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijensiz Solunum, Glikoliz, Glikoliz Reaksiyonları
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijensiz Solunum, Etil Alkol Fermantasyonu
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijensiz Solunum, Laktik Asit Fermantasyonu
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijensiz Solunum, Fermantasyonu Etkileyen Faktörler
Biyolojisitesi.net, Canlılarda Enerji Dönüşümleri, Solunum, Oksijensiz Solunum, Fermantasyonu Etkileyen Faktörler

Oksijensiz Solunumun Genel Özellikleri

Fermantasyonu Etkileyen Faktörler


Ortamdaki Glikoz Miktarı:Bir noktaya kadar glikoz miktarı arttıkça fermantasyon hızı da artar.

Ortam Sıcaklığı: Enzimlerin en aktif çalıştıkları derecelerde fermantasyon hızı da yüksek olur.

Oluşan Ürünler: Son ürünleri birikimi ortamın Ph’ını değiştirdiğinden, enzim etkinliği yavaşlar, fermantasyon hızı etkilenir.

Fermantasyonda Enerji Kazancının Az Olmasının Sebebi

O2’nin kullanılmaması, buna bağlı olarak enerji yüklü monomerlerin tamamıyla parçalanamaması ve enerjinin son ürünlerde saklı kalmasıdır.

        Hücrenin enerji verimi %2 -10 arasındadır.

Laktik asit, etil alkol gibi son ürünler enerji kapsamı yüksek maddelerdir. Birikimleri hücreye zararlı olacağından, artık ürün olarak hücre dışına atılırlar. Kas hücrelerimiz laktik asidi kana, maya hücreleri etil alkol ve CO2’yi yaşadıkları ortama atarlar. Üzüm suyunun şarap haline dönüştürülmesi, arpa özütlerinin biraya çevrilmesi, ekmek hamurunun kabararak ekşimesi, sirke oluşumu hep bu esasa dayanır.

Oksijensiz Solunumun Genel Özelliklerini Kısaca Özetlersek


>Reaksiyonların tamamı sitoplazmada gerçekleşir.

>Oksijen kullanılmaz.

>Glikoz kısmen parçalanır.

>ETS görev yapmaz.

>Substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretilir.

>1 molekül glikozdan net 2 ATP kazanılır.

>Reaksiyonlar sonucunda etil alkol ve CO2

ya da laktik asit, asetik asit gibi ürünler oluşur.

>Verim %2’dir.

>Enerji ihtiyacı az basit canlılarda görülür. Bazı bakterilerde, maya hücrelerinde ve koşula bağlı olarak iskelet kasında gerçekleşir.

>Enzimler görev yapar.