Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Büyüme ve Hareket, Bitkilerde Destek Yapılar
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Büyüme ve Hareket, Fotoperiyodizm
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Genel Özellikleri
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Tohumlu Bitkilerin Temel Kısımları
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Meristem Doku, Meristem Doku Çeşitleri, Primer Meristem, Sekonder Meristem
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Meristem Doku, Meristem Doku Çeşitleri, Primer Meristem, Sekonder Meristem
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Meristem Doku, Meristem Doku Çeşitleri, Primer Meristem, Sekonder Meristem
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Temel Doku, Parankima, Özümleme-İletim-Depo-Havalandırma Parankiması
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Temel Doku, Parankima, Özümleme-İletim-Depo-Havalandırma Parankiması
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Temel Doku, Parankima, Özümleme-İletim-Depo-Havalandırma Parankiması
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Temel Doku, Parankima, Özümleme-İletim-Depo-Havalandırma Parankiması
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Temel Doku, Parankima, Özümleme-İletim-Depo-Havalandırma Parankiması
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Temel Doku, Parankima, Özümleme-İletim-Depo-Havalandırma Parankiması
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Temel Doku, Kollenkima, Pek Doku
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Temel Doku, Sklerankima, Sert Doku
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, İletim Doku, Odun Boruları-Ksilem, Soymuk Boruları-Floem
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, İletim Doku, Odun Boruları-Ksilem, Soymuk Boruları-Floem
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, İletim Doku, Odun Boruları-Ksilem, Soymuk Boruları-Floem
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Örtü Doku, Örtü Doku Çeşitleri
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Örtü Doku, Örtü Doku Çeşitleri, Epidermis
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Örtü Doku, Örtü Doku Çeşitleri, Epidermis, Stoma
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Örtü Doku, Örtü Doku Çeşitleri, Epidermis, Hidatot
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Örtü Doku, Örtü Doku Çeşitleri, Epidermis, Tüyler
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Örtü Doku, Örtü Doku Çeşitleri, Epidermis, Emergens-Dikenler
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Örtü Doku, Örtü Doku Çeşitleri, Peridermis-Mantar Doku
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerin Yapısı, Bitkisel Dokular, Bitkisel Salgılar, Salgıların Bitkilerdeki Görevleri
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Taşıma, Basit Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Taşıma, Basit Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Taşıma, Yüksek Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Taşıma, Yüksek Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi, Kök, Kök Çeşitleri, Kazık Kök, Saçak Kök
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Taşıma, Yüksek Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi, Gövde
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Taşıma, Yüksek Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi, Yaprak
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Taşıma, Yüksek Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi, Yaprak, Terleme
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Taşıma, Yüksek Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi, Bitkilerde Suyun Taşınması
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Taşıma, Yüksek Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi, Bitkilerde Besinin Taşınması
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Beslenme, Bitkinin Beslenebilmesi İçin Gerekli Koşullar
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Beslenme, Bitkilerde Besin Tuzlarının Önemi
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Büyüme ve Hareket
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Büyüme ve Hareket, Bitkinin Büyümesinde Etkili Olan Faktörler, Çevresel Faktörler, Sıcaklık, Işık, Toprak, Su...
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Büyüme ve Hareket, Bitkinin Büyümesinde Etkili Olan Faktörler, Çevresel Faktörler, Sıcaklık, Işık, Toprak, Su...
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Büyüme ve Hareket, Bitkinin Büyümesinde Etkili Olan Faktörler, Bitkisel Hormonlar, Auxsin-Giberellin-Sitokinin-Etilen-Absisik Asit-Kinetin
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Büyüme ve Hareket, Bitkinin Büyümesinde Etkili Olan Faktörler, Bitkisel Hormonlar, Oksin Hormonu Deneyleri, Darwin ve Oğlu, Boysen-Jensen
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Büyüme ve Hareket, Bitkilerde Hareket, Tropizma ve Nasti Hareketleri
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Büyüme ve Hareket, Bitkilerde Hareket, Tropizma ve Nasti Hareketleri
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Büyüme ve Hareket, Bitkilerde Hareket, Tropizma ve Nasti Hareketleri
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Büyüme ve Hareket, Bitkilerde Destek Yapılar
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Büyüme ve Hareket, Fotoperiyodizm
Biyolojisitesi.net, Bitki Biyolojisi, Bitkilerde Büyüme ve Hareket, Fotoperiyodizm

Uzun Gün Bitkileri

Kısa Gün Bitkileri

Nötr Gün Bitkileri

Fotoperiyodizm


Gün uzunluğu yapay olarak değiştirildiği zaman bazı bitkiler ilginç tepkiler gösterir. Bitkilerin gün ve gece uzunluğuna verdikleri biyolojik yanıta fotoperiyodizm adı verilir.

Bitkilerin bir günde ışığa ya da karanlığa maruz kaldıkları süreye ise fotoperiyot denir. Fotoperiyodizmin, çiçeklenmeye olan etkileri yeryüzünde bitki türlerinin dağılımını da etkilemektedir. Bitkiler normal gelişimlerini gerçekleştirmek için günde belirli bir süre ışığa ihtiyaç duyar. Bitkilerde büyüme, gelişme, yaprakların dökülmesi vb. fizyolojik olaylarda fotoperiyodizm önemli rol oynar. Örneğin ıspanağın çiçeklenmesinin başlaması için 14 saat gün ışığına ihtiyacı vardır.


Işık alma süresine göre bitkiler uzun gün bitkileri, kısa gün bitkileri ve nötr gün bitkileri olmak üzere üç ana grupta incelenir:

Uzun Gün Bitkileri

Gündüzün geceye oranla daha uzun olduğu yani gün uzunluğunun kritik bir süreden daha uzun olduğu günlerde çiçeklenen ve genellikle ekvatordan uzak bölgelerde yaşayan bitkilerdir. Bu bölgelerde yetişen kültür bitkileri yalnız gün ışığının yoğun olduğu yaz mevsiminde çiçeklenir. Aksi durumda çiçeklenme gecikir. Bu bitkilerin çiçeklenebilmesi için günde 12 saatten fazla ışığa ihtiyaç vardır. Yapılan araştırmalar çiçeklenmeyi kontrol eden faktörün gün uzunluğu değil, gece uzunluğu olduğunu göstermiştir. Uzun gün bitkileri aslında “kısa gece” bitkileri olup gecenin gündüze oranla daha kısa olduğu günlerde genellikle ilkbahar ve yaz aylarında çiçek açar. Uzun gün bitkilerine ıspanak, dereotu, şeker pancarı, turp, marul, süsen, yonca ve birçok tahıl çeşidi örnek olarak verilebilir.

Kısa Gün Bitkileri

Bazı bitkiler kısa bir fotoperiyoda ihtiyaç duyar ve bir günde aldıkları ışık çok fazla olduğu takdirde çiçek meydana getirmez. Bu bitkilere kısa gün bitkileri denir. Fotoperiyodun gece bölümü aydınlatma ile bir süre kesintiye uğrarsa kısa gün bitkilerinde çiçeklenme gerçekleşmez. Kısa gün bitkileri aslında “uzun gece” bitkileri olup gecenin gündüzden daha uzun olduğu mevsimlerde yaz sonu, sonbahar ve kış aylarında çiçek açıp gelişir. Kısa gün bitkilerine soya fasulyesi, çilek, sütleğen, patates, kasımpatı örnek verilebilir. Fotoperiyodizmin mekanizması, gün uzunluğunu yapay olarak değiştirerek yani bitkinin ışıkta kaldığı süre değiştirilerek incelenir. Gün uzunluğu bazı özel amaçlar için de değiştirilebilir. Örneğin sütleğengillerden bir bitki türü olan yılbaşı bitkisi (Ruscus aculeatus), çiçek tomurcukları geliştirmek için günde 12 saat veya daha kısa bir süre ışığa ihtiyaç duyar. Bu bitkileri yılbaşında satmak için yetiştiren çiçekçiler kasım ayından itibaren bitkileri günde 12 saatten daha fazla karanlık bir odada bırakır. Böylece bu bitkiler, kısa gün bitkisine yetecek kadar ışık almış olur ve yılbaşına kadar çiçeklerini açar.

Nötr Gün Bitkileri


Uzun gün bitkileri ve kısa gün bitkilerinin yanı sıra günün uzunluğundan etkilenmeyen bitkiler de vardır. Bu bitkiler nötr gün bitkisi olarak adlandırılır. Nötr gün bitkilerinde çiçeklenme fotoperiyottan etkilenmez. Gün uzunluğunun kısa ya da uzun olması önemli değildir. Nötr gün bitkilerine örnek olarak ayçiçeği, karanfil, karahindiba, pamuk, tütün ve domates verilebilir.