[./index.html]
[./bilimsel_bilginin_dogasi.html]
[./bilimsel_yontemler.html]
[./problemin_belirlenmesi.html]
[./hipotez_kurma.html]
[./kontrollu_deneyler.html]
[./sonuc_cikarma.html]
[./teori_ve_kanun.html]
[./bilimsel_calisma_basamaklari.html]
[./bir_bilimsel_calisma_ornegi.html]
[./biyolojinin_tarihsel_gelisimi.html]
[./biyolojinin_gunluk_yasama_katkilari.html]
[./sorunlarin_cozumunde_biyoloji.html]
[./biyolojinin_konusu.html]
[./biyolojinin2dguncel2dcalisma2dalanlari.html]
[./biyolojinin_uygulama_alanlari.html]
[./canlilarin_ortak_ozellikleri.html]
[./hucresel_yapi.html]
[./buyume_ve_gelisme.html]
[./hareket.html]
[./beslenme.html]
[./solunum.html]
[./bosaltim.html]
[./uyum.html]
[./cevresel_uyarilara_tepki.html]
[./ureme.html]
[./canlilarin_temel_bilesenleri.html]
[./inorganik_bilesikler.html]
[./su.html]
[./asitler.html]
[./bazlar.html]
[./asit_baz_dengesi.html]
[./tuzlar.html]
[./mineraller.html]
[./organik_bilesikler.html]
[./organik_bilesikler.html]
[./organik_bilesikler.html]
[./organik_bilesikler.html]
[./organik_bilesikler_ve_gorevleri.html]
[./karbonhidratlar.html]
[./monosakkaritler.html]
[./pentozlar.html]
[./pentozlar.html]
[./pentozlar.html]
[./heksozlar.html]
[./heksozlar.html]
[./heksozlar.html]
[./heksozlar.html]
[./disakkaritler.html]
[./disakkaritler.html]
[./disakkaritler.html]
[./disakkaritler.html]
[./polisakkaritler.html]
[./seluloz.html]
[./nisasta.html]
[./glikojen.html]
[./kitin.html]
[./yaglar.html]
[./yag_asitleri.html]
[./yaglarin_cesitleri.html]
[./yaglarin_gorevleri.html]
[./yaglarin_siniflandirilmasi.html]
[./proteinler.html]
[./proteinlerin_ozellikleri.html]
[./aminoasitler.html]
[./proteinlerin_gorevleri.html]
[./enzimler.html]
[./enzimlerin_ozellikleri.html]
[./enzimlerin_calismasina_etki_eden_etmenler.html]
[./vitaminler.html]
[./vitamin_cesitleri.html]
[./vitamin_cesitleri_2.html]
[./vitamin_cesitleri_2.html]
[./vitaminlerin_insan_vucudu_icin_onemi.html]
[./nukleik_asitler.html]
[./nukleotitin_yapisi.html]
[./dnanin_yapisi.html]
[./dnanin_ozellikleri.html]
[./dnanin_gorevleri.html]
[./rnanin_yapisi.html]
[./rna_cesitleri.html]
[./dna_rna_karsilastirilmasi.html]
[./atp.html]
[./fosforilasyon.html]
[./fosforilasyon.html]
[./biyolojinin_konusu.html]
[./biyolojinin_gunluk_yasama_katkilari.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
HAYATI TEHDİT EDEN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE BİYOLOJİ

lDeniz, göl ve sulak alanların kirlenmesini engellemeye çalışılmaktadır.
lOrman, meraların tahrip edilmesi ve erozyonu önlemek için çözümler geliştirilmektedir.
lÇevreye bırakılan gazlar sebep olduğu küresel ısınma, sera etkisi gibi tehlikelerin en aza indirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
lBirçok canlı türünün ortadan kalkmasıyla biyolojik çeşitliliğin azalması ve doğal dengenin bozulması önlenmeye çalışılmaktadır.
lHızlı nüfus artışı ve plansız kentleşmeden dolayı doğal kaynakların tahrip edilmesine karşı çözümler üretilmektedir.
lAkraba evliliklerine bağlı ve diğer kalıtsal rahatsızlıkların önüne geçmeye yönelik araştırmalar yapılmaktadır.
lBiyolojik zenginlik olan kültür bitkilerinin ve hayvanların ıslah çalışmalarının yapılmasına ve üretimin gereken şekilde arttırılmasına çalışılmaktadır.
lErozyon ve çevre kirlenmesine bağlı göçler sebebiyle sosyal yapının bozulmasının önlenmesine çalışılmaktadır.
lRekombinant DNA tekniği ile bakterilerin insülin, büyüme hormonu ve interferon üretmeleri sağlanmış, böylece ilaçların neden olduğu bazı yan etkilerin engellenmesine yönelik çözümler üretilmiştir.
lGrip aşısı bulunmuştur. Bu aşı ile özellikle çocukların, yaşlıların ve vücut direnci düşük kişilerin  mevsim değişikliklerinden daha az etkilenmeleri sağlanmıştır.
lÖzel olarak çoğaltılmış bakteri, alg ve mantarlar, endüstriyel ve evsel atıklarda bulunan civa, bakır, uranyum ve kobalt gibi maddelerin ortadan kaldırılmasında kullanılmaktadır.