[./index.html]
[./hucrede_sindirim.html]
[./bir_hucrelilerde_sindirim.html]
[./omurgasizlarda_sindirim_sungerlerde.html]
[./omurgasizlarda_sindirim_sungerlerde.html]
[./hidrada_sindirim.html]
[./planariada_sindirim.html]
[./topraksolucaninda_sindirim.html]
[./boceklerde_sindirim.html]
[./omurgalilarda_sindirim.html]
[./kuslarda_sindirim.html]
[./memelihayvanlarda_sindirim.html]
[./otcul_memelilerde_sindirim.html]
[./insanda_sindirim_sistemi.html]
[./insanda_sindirim_sistemi.html]
[./disler.html]
[./tukuruk_bezleri.html]
[./yutak.html]
[./yemek_borusu.html]
[./mide.html]
[./ince_bagirsak.html]
[./kalin_bagirsak.html]
[./karaciger.html]
[./karacigerin_gorevleri.html]
[./safra.html]
[./pankreas.html]
[./besinlerin_sindirimi.html]
[./karbonhidratlarin_sindirimi.html]
[./proteinlerin_sindirimi.html]
[./yaglarin_sindirimi.html]
[./sindirilen_besinlerin_emilimi.html]
[./sindirilen_besinlerin_hucrelere_tasinmasi.html]
[./sindirimle_ilgili_hormonlar.html]
[./sindirim_sisteminin_kisimlari_ve_gorevleri.html]
[./insanda_sindirim_sisteminin_sagligi.html]
[./sindirim_sistemi_rahatsizliklari.html]
[./sorular_anasayfa.html]
[./ygs_lys_soru_1.html]
[./sindirilen_besinlerin_hucrelere_tasinmasi.html]
[./yaglarin_sindirimi.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
SİNDİRİLEN BESİNLERİN EMİLİMİ
Emilme
Besin maddelerinin sindirim ile glikoz, yağ asidi, gliserol ve aminoasitlere parçalandıktan sonra ince bağırsaktaki epitel hücreleri tarafından alınmasına emilme denir.

        Besinler, sindirim kanalının ağız, mide ve ince bağırsak bölümlerinde emilir.
        Ağızdan; bazı hormonlar, iyonlar, ilaçlar vb. emilir.
        Mideden; alkol, su, iyonlar, ilaçlar vb. emilir.
İnce Bağırsakta Emilme
        Difüzyon, ozmos ve aktif taşıma ile gerçekleşir. Glikoz ve aminoasitlerin epitel hücre zarlarından geçişi aktif taşıma ile olur. Glikoz, aminoasitler, vitaminler, su ve mineraller, villüslerin epitel hücreleri tarafından emilip tümürlerdeki kılcal kan damarlarına geçer. Buradan kapı toplardamarıyla karaciğere getirilir. Karaciğerde, zehirli ve zararlı maddeler alıkonulup gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra karaciğer üstü toplardamarıyla alt ana toplardamarına boşaltılır. Alt ana toplardamarıyla da kalbe  ulaştırılır.
        Yağların sindirilmesiyle oluşan yağ asidi ve gliserol villüsler tarafından emilip villüslerin ortasındaki lenf kılcallarına, buradan da lenf sistemine geçer. Daha sonra da kan dolaşımına katılır.
İleri
Geri