[./index.html]
[./hucrede_sindirim.html]
[./bir_hucrelilerde_sindirim.html]
[./omurgasizlarda_sindirim_sungerlerde.html]
[./omurgasizlarda_sindirim_sungerlerde.html]
[./hidrada_sindirim.html]
[./planariada_sindirim.html]
[./topraksolucaninda_sindirim.html]
[./boceklerde_sindirim.html]
[./omurgalilarda_sindirim.html]
[./kuslarda_sindirim.html]
[./memelihayvanlarda_sindirim.html]
[./otcul_memelilerde_sindirim.html]
[./insanda_sindirim_sistemi.html]
[./insanda_sindirim_sistemi.html]
[./disler.html]
[./tukuruk_bezleri.html]
[./yutak.html]
[./yemek_borusu.html]
[./mide.html]
[./ince_bagirsak.html]
[./kalin_bagirsak.html]
[./karaciger.html]
[./karacigerin_gorevleri.html]
[./safra.html]
[./pankreas.html]
[./besinlerin_sindirimi.html]
[./karbonhidratlarin_sindirimi.html]
[./proteinlerin_sindirimi.html]
[./yaglarin_sindirimi.html]
[./sindirilen_besinlerin_emilimi.html]
[./sindirilen_besinlerin_hucrelere_tasinmasi.html]
[./sindirimle_ilgili_hormonlar.html]
[./sindirim_sisteminin_kisimlari_ve_gorevleri.html]
[./insanda_sindirim_sisteminin_sagligi.html]
[./sindirim_sistemi_rahatsizliklari.html]
[./sorular_anasayfa.html]
[./ygs_lys_soru_1.html]
[./omurgasizlarda_sindirim_sungerlerde.html]
[./hucrede_sindirim.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
İleri
Geri
Bir Hücrelilerde Sindirim
       Amip, Öglena ve terliksi hayvan gibi bir hücrelilerde görülen  sindirim, hücre içi sindirimdir.
Bu canlılarda besin maddeleri hücre içine besin kofulu oluşturularak alınır. Besinin bu şekilde alınımına besin katı ise fagositoz, sıvı ise pinositoz denir. Bu koful daha sonra en yakın lizozomla birleşir ve lizozomdaki sindirim enzimleri kofuldaki besini küçük moleküllere parçalar. Bu küçük moleküller koful zarından sitoplazmaya geçerek hücre metabolizmasında kullanılır. Geride parçalanamayan kısımları taşıyan koful, boşaltım kofulu adını alır ve içindeki artıkları hücre zarından dışarı ekzositozla atar.
       Çürükçül bakterilerde ve çok hücreli bir canlı olan ekmek küfü gibi mantarlarda hücre dışı sindirim görülür.
       Çürükçül bakteriler, çok etkin olan sindirim enzimlerini dışarı salgılayarak özellikle ölen bitki ve hayvan vücutlarındaki organik besinleri, yapı taşlarına parçalar.Daha sonra da bu sindirim ürünlerinin bir kısmını difüzyon ile içine alarak kullanır. Organik yapı taşlarının geri kalan kısmı ise toprağa humus şeklinde karışır.