[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
Çevre Direnci
Bir türün en yüksek hızda üremesini engelleyen fiziksel ve biyolojik faktörlerdir.
     Popülasyonların dengeli durumdaki devamlılıkları çevre direncinin kontrolüyle sağlanır.
Taşıma Kapasitesi
Bir ekosistemde ya da habitatta yaşayan bir türe ait bulunabilecek en yüksek fert sayısıdır.
     Şartların olumlu ya da olumsuz yönde değişmesi taşıma kapasitesini artırır ya da azaltır.
Plankton
Denizlerde ve tatlı sularda suyun pasif hareketiyle sürüklenen küçük organizmalardır.
     Besin zinciri su ortamında bitkisel planktonlarla başlar.

Biyolojik Birikim
Suda çözünmeyen bazı zehirli maddelerin yağ dokudaki birikimidir.
     Besin zincirinde üreticiden tüketicilere doğru gidildikçe biyolojik birikim artar.
Biyokütle
Bir grup organizmanın herhangi bir zamanda sahip olduğu toplam ağırlığıdır.
     Besin zincirinde enerjinin tüketicilere doğru azalarak aktarılması birey sayısının dolayısıyla biyokütlenin giderek azalmasına neden olur.

Rekabet
Belirli bir yaşam kaynağı için iki popülasyon (ya da iki canlı) arasında görülen mücadeleye denir.

Biyom
Sıcaklık, rüzgar, nemlilik, enlem, yükseklik ve topografya arasındaki pek çok ilişki sonucu oluşan Biyotik bölgeye biyom denir.
Biyotop
Canlıların üzerinde yaşadığı ve hayatın devamı için gerekli kaynakları bulunduran bölgelere denir.

Flora
Belli bir bölgede yaşayan bitkilerin tamamına denir.

Fauna
Belli bir bölgede yaşayan hayvanların tamamına denir.

Mikroklima
Orman gibi bazı yaşama birliklerinde topraktan ağacın tepesine kadar, her katta özel bir iklim şartının göze çarpmasıdır.

Ekolojik Niş
Populasyonun ekosistemdeki görevidir.

Süksesyon
(Sıralı Değişim)
Zamanla bir baskın türün yerini yeni bir baskın türün almasına denir.
Ekoton
Koşulları birbirine zıt olan iki Komünite arasındaki geçiş bölgesi, yani sınır bölgesi yaşama birliğidir.

Baskın tür
Komünite içinde sayı ve faaliyet bakımından göze çarpan türlerdir.

Habitat
Bir organizmanın doğal olarak yaşadığı ve üreyebildiği biyosfer parçasına denir.

Ekosistem
Canlılar ve yaşadıkları cansız ortamdan oluşan bütüne denir.

Biyosfer
Canlıların havada, karada ve suda oluşturduğu kabul edilen canlı tabakadır.

Komünite (Yaşama birlikleri)
Belli bir yerde bulunan tüm populasyonların oluşturduğu topluluğa denir.

Popülasyon
Belli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluğa denir.
Ekoloji
Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına denir.