[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
Sıcaklık

       Canlılar yaşayabilmek için belli bir ısıya gereksinim duyar. Canlıların çoğunda metabolik etkinlikler 0–50°C arasındaki sıcaklıklarda gerçekleşebilir. Canlıların tercih ettiği sıcaklık dereceleri türden türe değişir. Bu nedenle canlıların coğrafik dağılışında sıcaklık etkilidir.
Basınç
Özellikle sucul komünitede yaşayan canlıları etkilemektedir. Sucul komünitede basınç, canlının vücut yüzeyi üzerindeki su miktarı ile atmosferin yaptığı ağırlık kadardır. Derinlik arttıkça basınçta artar. Dolayısıyla okyanusta yaşayan canlıların karşılaştıkları basınç, gölde yaşayan canlıların karşılaştıkları basınçtan çok daha fazladır.
pH
       Ortamın pH derecesi, bu ortamda yaşayan canlıların yaşamsal faaliyetlerini etkiler. Çünkü pH derecesi, yaşamsal faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlayan enzim faaliyetlerini etkilemektedir.
       Bu yüzden canlılar pH değeri elverişli yerleri kendileri için yaşam ortamı olarak seçer.
İklim
        Uzun zaman aralığında bir bölgede egemen olan atmosfer koşullarına iklim denir.
        Bir bölgenin iklimini; o bölgenin ekvatora olan uzaklığı, deniz seviyesinden yüksekliği, denize olan uzaklığı, yeryüzü şekilleri, bitki örtüsü, vb. belirler.
        Canlılar iklimsel değişmelerden etkilenirler. İklimler canlıların gelişimini, üremelerini ve davranışlarını şekillendirir.
Toprak ve mineraller
        Bütün canlılar için vazgeçilmez bir yapıdır.
        Toprak, bitkiler için bir tutunma ve yaşama ortamıdır. Aynı zamanda su ve mineral madde kaynağıdır.
        Toprak birçok mikroorganizma ve omurgasız hayvanın yaşama ortamıdır.
        Bütün canlılar yaşamak için doğrudan veya dolaylı olarak toprağa bağlıdır.
Su
       Yaşamın temel maddesidir. Su aynı zamanda birçok canlının yaşama ortamını oluşturur. Birçok hayvan için sadece içme suyunun varlığı yeterli değildir, yaşama ortamlarında belirli bir nemin de bulunması gerekir. Nem, bazı organizmaların yaşam süresine, gelişme hızına, yumurtlama ve davranışlarına etki eder.
Güneş Işığı
       Dünyadaki tüm canlıların enerji kaynağı Güneş’tir. Dünya’ya ulaşan güneş ışınlarının bir bölümü, bitkiler ve klorofil içeren canlılar tarafından fotosentez için kullanılır.
Işık ayrıca birçok canlının çoğalma, göç gibi yaşamsal etkinliklerinin düzenlenmesinde rol oynar.
KOMÜNİTE
Belirli bir alanda sürekli etkileşim içerisinde bulunan canlıların oluşturduğu topluluğa komünite denir.
Komünitelerin tipi ve büyüklüğü, komüniteyi oluşturan canlı türlerinin çeşitliliği ve çevre şartlarının organizmalar üzerindeki etkilerine bağlıdır.
Sıcaklık, nem, yağış, besin, vb. faktörler tür çeşitliliğini dolayısıyla komünite tipini ve büyüklüğünü etkiler. Komünitenin coğrafik büyüklüğü de tür zenginliğini etkiler.