[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
Tür İçi Rekabet
Çevrenin belli kaynaklarından yararlanmak için aynı türün bireyleri arasında görülen rekabettir.
Çevrenin kaynakları popülasyonu oluşturan tüm bireylere yettiği zaman rekabet görülmez.
Kaynaklar sınırlı olduğu zaman popülasyon iki şekilde tepki verir:
Paylaşımcı Rekabet: Bireylerden hiçbiri beslenme ve üreme için kaynaklardan yeterli ölçüde yararlanmaz ancak paylaşımı kabul eder.Paylaşımcı rekabette popülasyon büyüklüğünde karmaşık dalgalanmalar meydana gelebilir. Bazen de normal popülasyon büyüklüğünün çok altında kalmasına da neden olabilir. Çünkü her bireye düşen besin miktarı yetersiz olduğundan popülasyonda bireysel büyüme hızı geriler ve üreme faaliyeti durur. Bu tip rekabette kaynak israfı söz konusudur.
Yarışmacı Rekabet: Bireylerden bazıları kaynaklardan yeterli ölçüde yararlanmak ister, paylaşmayı kabul etmez.
Yarışmacı rekabette kuvvetli bireyler, zayıf bireylerin elenmesine neden olur. Bu tip rekabette kaynakların boşa harcanması önlenmiş ve yüksek popülasyon yoğunluğu korunmuş olur.
Türler Arası Rekabet
Farklı türlerin bireyleri arasındaki rekabete türler arası rekabet denir.
Ekolojik nişleri aynı olan iki tür, komünite içinde bir araya geldiğinde aralarında rekabet başlar.
Sonuçları:
-İki tür arasında denge meydana getirebilir.
-Bir popülasyonun diğer popülasyonun yerini almasına neden olabilir.
-Popülasyonlardan biri göç etmek zorunda kalabilir.
-Güçlü olan populasyonla rekabet edemeyen diğer tür başka besinlerle beslenmeye başlayabilir.
Komünitelerde Rekabet
Rekabet:Belirli bir ortamda ancak belirli sayıda organizma yaşayabileceğinden aynı ortama fazla sayıda bireyin yerleşmek istemesi rekabete neden olur. Besin, ışık, su, mineral, av-avcı ilişkileri, vb. canlılar arasında rekabete neden olur.