[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
Ekotonlarda,
-canlı sayısı azdır
-canlı çeşidi fazladır (tatlı ve tuzlu su ekotonlarında canlı çeşidi azdır)
-toleransı (hoşgörüsü) en fazla olan türler yaşar
-madde dönüşümü hızlıdır
-türler arası rekabet fazladır
Yaşama birliklerinin sınırları vardır.
          Bir yaşama birliğinin yayılma alanı başka bir yaşama birliğiyle çakışabilir.
Bu bölgelere ekoton denir.
Tabakalaşma (katmanlaşma) vardır.
          Bir komünitenin her bölgesinde aynı canlılar yaşamamaktadır. Bunun nedeni mikroklimadır.
          Örnek: Bir ormanın üst katmanı ile alt katmanları arasında sıcaklık değişmeleri göze çarpar. Her katmanın kendine özgü koşulları olduğundan her katta bu koşullara uyum sağlamış canlı türleri yaşar.
Bir baskın türün yerini zamanla başka bir baskın tür alabilir.
Baskın türde görülen bu değişmeye süksesyon (sıralı değişim) denir.Örnek:Akdeniz’de yanan bir çam ormanının yerini maki topluluğunun alması süksesyondur.
Baskın türleri vardır.
Komünite içinde sayı ve faaliyet bakımından göze çarpan türlerdir. Genel olarak bitkiler kara komünitelerinde baskındır. Türkiye’de kayın ormanı, sarıçam ormanı,köknar ormanı kara komünitelerinde baskın türlere örnek verilebilir.
Su komünitelerinde belirgin bir baskın türe rastlanmaz.