[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
İğne Yapraklı Ormanlar
Bu orman türüne kozalaklı ağaç ormanları da denir.
Kutup bölgelerine göre daha az soğuk ve kısmen yağışlı bölgelerde iğne yapraklı orman biyomu başlar. Bu ormanlar dünya üzerinde bölgesel değil daha çok parçalı bir yayılışa sahiptir. Sibirya, İskandinavya, Kanada gibi soğuk yerlerden başlayarak Akdeniz’e kadar inen çam ormanları bu biyoma girer.
İğne yapraklı ağaçlar, yaprakların tamamen dökmediklerinden yeşil görünümdedir.
Kozalaklı ormanlarda çam, ladin, köknar gibi ağaçlar baskın türdür.
Bu ormanlarda yaşayan karakteristik hayvanlar arasında kirpi, köstebek, fare, yarasa, ayı, çakal, tilki, alageyik, baykuş, kartal sayılabilir.
Ilıman Bölge Yaprak Döken Ormanları
Orta enlemler boyunca büyük ağaçların gelişimini desteklemeye yetecek kadar nemin bulunduğu yerlerde ortaya çıkar. Diğer bir deyişle Kuzeydoğu Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya’da bulunur.Bu ormandaki ağaçlar yağmur ormanlarındaki ağaçlardan daha kısa boylu, daha seyrek ve daha açık renklidirler. Ağaçlar kışın yapraklarını döker, ilkbaharla birlikte tekrar yapraklanır.
Bu ormanların karakteristik ağaçları meşe, kestane, kayın, ceviz, akçaağaç, ıhlamur, kavak; sıcak bölgelerinde ise okaliptüs, keçi boynuzu, maun ve palmiyelerdir. Ağaç altında çalı ve ot tabakası bulunur.
Tropikal yağmur ormanlarının karakteristik hayvanları arasında ayı, tilki,kurt, güvercin, atmaca, geyik, sincap, vaşak, yaban kedisi sayılabilir.
Tropikal Yağmur Ormanları
Epifit Bitki
Bitkinin dış yüzeyinde yaşayan; fakat ondan su ve besin almayan bitkidir.
Bu ormanların bulunduğu alanlar, yeryüzünün en çok yağmur alan ekvator kuşağının 20° kuzey ve güneyi arasında kalır.
Tropikal yağmur ormanlarında organik madde üretimi genellikle en yüksek düzeydedir.Tropikal yağmur ormanlarında ağaçların boyları 70 metreye kadar uzayabilmektedir.Yıllık yağış miktarı fazla ve düzenlidir. Yüksek sıcaklık ve nem yıl boyunca devam eder.Tropikal yağmur ormanları devamlı yeşildir. Bitkiler geniş, koyu kahve renkli, kalın yapraklıdır.Tropikal yağmur ormanlarında bulunan ağaçların çoğunun üzerinde epifit orkide, Bromelia gibi bitkiler; ormanın alt kısmında ise otsu ve kısa boylu bitkiler yaşar.
Tropikal yağmur ormanlarının karakteristik hayvanları arasında kuş, yarasa, kurbağa, yılan, maymun, puma, jaguar, geyik, timsah türleri sayılabilir.
BİYOMLAR
Karasal ve sucul olmak üzere iki grupta incelenebilir:
KARASAL BİYOMLAR
Kara biyomları, dünyamızda bulundukları ortamın iklim ve diğer fiziki koşullarına göre gelişerek değişik tür toplulukları oluşturmuşlardır. Bu biyomlarda değişik canlı türleri de yaşayabilir ancak baskın tür, biyoma adını veren türdür.
Orman Biyomları
Ormanların yeryüzündeki karaların büyük bir bölümünü kapladığı bilinmektedir. Ancak aşırı ağaç kesimi,  yangınlar, gibi etkiler sonucu ormanların kapladığı alan gittikçe azalmaktadır. Orman biyomları genel özelliklerine göre bölgeden bölgeye değişim gösterir. Yeryüzündeki mevcut ormanlar üç bölümde incelenebilir: