[./genetikte_kullanilan_temel_kavramlar.html]
[./mendel_ilkeleri.html]
[./index.html]
[./genetikte_kullanilan_temel_kavramlar.html]
[./olasilik_ilkeleri.html]
[./mendel_ilkeleri.html]
[./mendel27in_kalitim_yasalari.html]
[./gamet_cesidinin_hesaplanmasi.html]
[./bir_karakter_yonuyle_gametleri_bulma.html]
[./bir_karakter_yonuyle_gametleri_bulma.html]
[./iki_karakter_yonuyle_gametleri_bulma.html]
[./uc_karakter_yonuyle_gametleri_bulma.html]
[./bagli_genler.html]
[./gamet_cesidini_etkileyen_faktorler.html]
[./caprazlamalar_ve_oranlar.html]
[./monohibrit_caprazlama.html]
[./kendilesme.html]
[./dihibrit_caprazlamalar.html]
[./cok_alellilik.html]
[./insanda_kan_gruplari.html]
[./kan_alis_verisi.html]
[./rh_faktoru.html]
[./kan_uyusmazligi.html]
[./kan_gruplarinin_tespiti.html]
[./eksik_baskinlik.html]
[./es_baskinlik.html]
[./genotiplerin_arastirilmasi.html]
[./kromozom_teorisi.html]
[./gonozom2desey_tayini.html]
[./eseye_28cinsiyete29_bagli_kalitim.html]
[./renk_korlugu.html]
[./hemofili.html]
[./y_kromozomuyla_tasinan_ozellikler.html]
[./eseyle_sinirli_genler.html]
[./eseyselligin_etkisi_altinda_kalan_genler.html]
[./kuslarda_eseye_bagli_kalitim.html]
[./ayr131lmama_olay131.html]
[./ayr131lmama_olay131.html]
[./esey_kromozomlarinda_ayrilmama.html]
[./sirke_sineklerinde_gonozomlarda_ayrilmama.html]
[./bagli_genler_ve_krossing2dover.html]
[./kromozom_haritalari.html]
[./soyagaclari.html]
[./kalitsal_materyalin_degismesi.html]
[./kalitsal_materyalin_degismesi.html]
[./mutasyon_cesitleri.html]
[./mutasyonlar131n_nedenleri.html]
[./kalitsal_28genetik29_hastaliklar.html]
[./modifikasyon_ve_varyasyon.html]
[./adaptasyon.html]
[./sorular_anasayfa.html]
[./ygs_lys_sorulari_1.html]
[./cozumlu_sorular_1.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
1.Prensip: Şansa bağlı bir olayın bir defa denenmesinden elde edilen sonuçlar, aynı olayın daha sonraki denenme sonuçlarını etkilemez.
Örneğin; bir metal parayı attığımızda yazı gelme olasılığı ½’dir. Parayı beş defa attığımızda hep yazı gelmişse bu sonuç altıncı atışı etkilemez. Bu nedenle altıncı atışta yine yazı gelme olasılığı da ½ , tura gelme olasılığı da ½ dir.
1. prensibin genetiğe uygulanması
Genotipi Aa olan bir bireyin olası gametleri ½ A + ½ a’dır.
Genotipi AA olan bir bireyin olası gametleri  ½ A + ½ A = Hepsi A’dır.
2.Prensip:İki bağımsız olayın birlikte olma şansı, onların ayrı ayrı olma şanslarının çarpımına eşittir.
        Örneğin;İki tavla zarını birlikte attığımızı varsayalım. Bunlardan birinin 5 gelme şansı  1/6 olur. Diğerinin 5 gelme şansı da yine 1/6’dır. Her ikisinin de aynı anda atılması halinde beş gelme olasılıkları 1/6 x 1/6 = 1/36 dır.
 2.prensibin genetiğe uygulanması


  
Örnek 1: Eğer heterozigot (Aa) bir birey, homozigot (aa) bir bireyle çaprazlanırsa, hangi çeşitte oğul döller meydana gelebilir?
Örnek 2:Bir ailenin doğacak üç çocuğundan ikisinin erkek, birinin kız olma olasılığı nedir?
OLASILIK VE GENETİK
Olasılığın iki temel prensibi genetik problemlerinin çözümünde kullanılır.