[./kalitsal_materyalin_degismesi.html]
[./mutasyonlar131n_nedenleri.html]
[./index.html]
[./genetikte_kullanilan_temel_kavramlar.html]
[./olasilik_ilkeleri.html]
[./mendel_ilkeleri.html]
[./mendel27in_kalitim_yasalari.html]
[./gamet_cesidinin_hesaplanmasi.html]
[./bir_karakter_yonuyle_gametleri_bulma.html]
[./bir_karakter_yonuyle_gametleri_bulma.html]
[./iki_karakter_yonuyle_gametleri_bulma.html]
[./uc_karakter_yonuyle_gametleri_bulma.html]
[./bagli_genler.html]
[./gamet_cesidini_etkileyen_faktorler.html]
[./caprazlamalar_ve_oranlar.html]
[./monohibrit_caprazlama.html]
[./kendilesme.html]
[./dihibrit_caprazlamalar.html]
[./cok_alellilik.html]
[./insanda_kan_gruplari.html]
[./kan_alis_verisi.html]
[./rh_faktoru.html]
[./kan_uyusmazligi.html]
[./kan_gruplarinin_tespiti.html]
[./eksik_baskinlik.html]
[./es_baskinlik.html]
[./genotiplerin_arastirilmasi.html]
[./kromozom_teorisi.html]
[./gonozom2desey_tayini.html]
[./eseye_28cinsiyete29_bagli_kalitim.html]
[./renk_korlugu.html]
[./hemofili.html]
[./y_kromozomuyla_tasinan_ozellikler.html]
[./eseyle_sinirli_genler.html]
[./eseyselligin_etkisi_altinda_kalan_genler.html]
[./kuslarda_eseye_bagli_kalitim.html]
[./ayr131lmama_olay131.html]
[./ayr131lmama_olay131.html]
[./esey_kromozomlarinda_ayrilmama.html]
[./sirke_sineklerinde_gonozomlarda_ayrilmama.html]
[./bagli_genler_ve_krossing2dover.html]
[./kromozom_haritalari.html]
[./soyagaclari.html]
[./kalitsal_materyalin_degismesi.html]
[./kalitsal_materyalin_degismesi.html]
[./mutasyon_cesitleri.html]
[./mutasyonlar131n_nedenleri.html]
[./kalitsal_28genetik29_hastaliklar.html]
[./modifikasyon_ve_varyasyon.html]
[./adaptasyon.html]
[./sorular_anasayfa.html]
[./ygs_lys_sorulari_1.html]
[./cozumlu_sorular_1.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
MUTASYON ÇEŞİTLERİ
1.Fenotipte kendini gösteren mutasyonlar (görülebilir mutasyonlar)
     Bir mutasyon dominant ise birinci dölde hemen kendini gösterecektir. Görünür mutasyonların çoğu çekiniktir, bu durumda birkaç döl sonra görülebilir. Daha doğrusu
ana-babanın ikisinde de çekinik gen varsa, oğul dölde bu çekinik mutasyon açığa çıkar.
     a)Yararlı mutasyonlar: Bireyin yaşama ve üreme şansını arttıran mutasyonlardır.
      b)Zararlı mutasyonlar: Canlıların hayatsal faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyerek, yaşama ve üreme şansını azaltan mutasyonlardır.
      c)Letal (öldürücü) mutasyonlar:Bu mutasyonlar embriyonik dönemde öldürücü etki gösterebilir. Bazıları dominant olup, hemen kendilerini gösterirler. Çekinik olanlar ise sonraki döllere taşınabilir ancak homozigot halde öldürücü etkileri görülür.
2.Fenotipte kendini göstermeyen mutasyonlar (Nötral mutasyonlar)
     Mutasyonların pek az bir kısmı bireye yaşam savaşında yararlar sağlayabilir. Bir kısmı da meydana geldiği zaman süreci içinde, bulunduğu canlıya ne yarar ne de zarar sağlar. Belki de değişen çevre koşulları bu mutasyonları olumlu ya da olumsuz kılabilir.