[http://www.lisebiyoloji.com/anima/biyoloji_animasyon%20(59).html]
[./cok_alellilik.html]
[./kan_alis_verisi.html]
[./index.html]
[./genetikte_kullanilan_temel_kavramlar.html]
[./olasilik_ilkeleri.html]
[./mendel_ilkeleri.html]
[./mendel27in_kalitim_yasalari.html]
[./gamet_cesidinin_hesaplanmasi.html]
[./bir_karakter_yonuyle_gametleri_bulma.html]
[./bir_karakter_yonuyle_gametleri_bulma.html]
[./iki_karakter_yonuyle_gametleri_bulma.html]
[./uc_karakter_yonuyle_gametleri_bulma.html]
[./bagli_genler.html]
[./gamet_cesidini_etkileyen_faktorler.html]
[./caprazlamalar_ve_oranlar.html]
[./monohibrit_caprazlama.html]
[./kendilesme.html]
[./dihibrit_caprazlamalar.html]
[./cok_alellilik.html]
[./insanda_kan_gruplari.html]
[./kan_alis_verisi.html]
[./rh_faktoru.html]
[./kan_uyusmazligi.html]
[./kan_gruplarinin_tespiti.html]
[./eksik_baskinlik.html]
[./es_baskinlik.html]
[./genotiplerin_arastirilmasi.html]
[./kromozom_teorisi.html]
[./gonozom2desey_tayini.html]
[./eseye_28cinsiyete29_bagli_kalitim.html]
[./renk_korlugu.html]
[./hemofili.html]
[./y_kromozomuyla_tasinan_ozellikler.html]
[./eseyle_sinirli_genler.html]
[./eseyselligin_etkisi_altinda_kalan_genler.html]
[./kuslarda_eseye_bagli_kalitim.html]
[./ayr131lmama_olay131.html]
[./ayr131lmama_olay131.html]
[./esey_kromozomlarinda_ayrilmama.html]
[./sirke_sineklerinde_gonozomlarda_ayrilmama.html]
[./bagli_genler_ve_krossing2dover.html]
[./kromozom_haritalari.html]
[./soyagaclari.html]
[./kalitsal_materyalin_degismesi.html]
[./kalitsal_materyalin_degismesi.html]
[./mutasyon_cesitleri.html]
[./mutasyonlar131n_nedenleri.html]
[./kalitsal_28genetik29_hastaliklar.html]
[./modifikasyon_ve_varyasyon.html]
[./adaptasyon.html]
[./sorular_anasayfa.html]
[./ygs_lys_sorulari_1.html]
[./cozumlu_sorular_1.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
İnsanlarda Kan Grupları (A-B-0  Sistemi)
İlk kez 1901’de Landsteiner, bir bireyin kanındaki alyuvarlar (eritrosit) ile başka bir bireyin kan serumu arasında meydana gelen reaksiyonlara göre, insanların kanlarını dört farklı gruba ayırdı.
Bu grupları A,B,AB ve 0 olarak adlandırdı. Alyuvarların yüzeyinde iki çeşit antijenin (A ve B antijenleri) ve kan serumlarında iki çeşit antikorun (anti A ve anti B antikorları) varlığını tespit etti.
İnsanlarda A geni A antijeninin, B geni B antijeninin sentezinden sorumludur. 0 genini homozigot olarak bulunduran bireylerde A ve B antijenleri sentezlenmez.  A ve B genleri birbirine eşbaskın olup, her ikisi de 0 genine baskındır.
          Buna göre, insanların A-B-0 sistemi bakımından fenotip ve genotipleri, alyuvarlarındaki antijen ve kan plazmalarındaki antikor çeşitlerinin yer aldığı tablo aşağıdaki gibidir:A ve B antijenleri alyuvarların hücre zarlarında yer alan glikoprotein çeşitlerindendir. Anti A ve anti B antikorları ise kan serumunda doğal olarak bulunan ve ilgili antijen vücuda girsin veya girmesin yaşamın çok
erken evrelerinde akyuvarlar tarafından oluşturulan moleküllerdir.