[./kan_gruplarinin_tespiti.html]
[./eksik_baskinlik_2.html]
[./index.html]
[./genetikte_kullanilan_temel_kavramlar.html]
[./olasilik_ilkeleri.html]
[./mendel_ilkeleri.html]
[./mendel27in_kalitim_yasalari.html]
[./gamet_cesidinin_hesaplanmasi.html]
[./bir_karakter_yonuyle_gametleri_bulma.html]
[./bir_karakter_yonuyle_gametleri_bulma.html]
[./iki_karakter_yonuyle_gametleri_bulma.html]
[./uc_karakter_yonuyle_gametleri_bulma.html]
[./bagli_genler.html]
[./gamet_cesidini_etkileyen_faktorler.html]
[./caprazlamalar_ve_oranlar.html]
[./monohibrit_caprazlama.html]
[./kendilesme.html]
[./dihibrit_caprazlamalar.html]
[./cok_alellilik.html]
[./insanda_kan_gruplari.html]
[./kan_alis_verisi.html]
[./rh_faktoru.html]
[./kan_uyusmazligi.html]
[./kan_gruplarinin_tespiti.html]
[./eksik_baskinlik.html]
[./es_baskinlik.html]
[./genotiplerin_arastirilmasi.html]
[./kromozom_teorisi.html]
[./gonozom2desey_tayini.html]
[./eseye_28cinsiyete29_bagli_kalitim.html]
[./renk_korlugu.html]
[./hemofili.html]
[./y_kromozomuyla_tasinan_ozellikler.html]
[./eseyle_sinirli_genler.html]
[./eseyselligin_etkisi_altinda_kalan_genler.html]
[./kuslarda_eseye_bagli_kalitim.html]
[./ayr131lmama_olay131.html]
[./ayr131lmama_olay131.html]
[./esey_kromozomlarinda_ayrilmama.html]
[./sirke_sineklerinde_gonozomlarda_ayrilmama.html]
[./bagli_genler_ve_krossing2dover.html]
[./kromozom_haritalari.html]
[./soyagaclari.html]
[./kalitsal_materyalin_degismesi.html]
[./kalitsal_materyalin_degismesi.html]
[./mutasyon_cesitleri.html]
[./mutasyonlar131n_nedenleri.html]
[./kalitsal_28genetik29_hastaliklar.html]
[./modifikasyon_ve_varyasyon.html]
[./adaptasyon.html]
[./sorular_anasayfa.html]
[./ygs_lys_sorulari_1.html]
[./cozumlu_sorular_1.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
EKSİK BASKINLIK
        Bir karakteri belirleyen iki farklı alel gen, aynı bireyde bulunduğu zaman birbirine üstünlük sağlayamazlar ve dış görünüş her iki genin etkisiyle ortaya çıkarsa buna eksik baskınlık denir.
Pembe çiçekli F1 dölü yine kendisi gibi heterozigot pembe çiçekli bir bireyle çaprazlanırsa (kendileştirilirse) F2 dölünde kırmızı, beyaz ve pembe çiçekli bireylerin oluştuğu görülür.
F2 dölü bireylerinde kırmızılık, pembelik, beyazlık oranı 1:2:1 yani %25 : %50 : %25 dir.
Örnek 1: Akşamsefalarında kırmızı çiçek rengi geni (K) ve beyaz çiçek rengini kontrol eden genler (B) eksik baskındır.
Kırmızı ve beyaz çiçek renkli akşam sefaları çaprazlandığında F1 döllerinin hepsi pembe olur.


F1 dölü %100 pembe
Eksik Baskınlıkta:
Fenotip oranı = Genotip oranı= 1:2:1  olur.            Fenotip çeşidi = Genotip çeşidi = 3 olur.
Eksik baskınlıkta bir karakterle ilgili üçüncü bir fenotip ortaya çıkar.