[./index.html]
[./mitoz_bolunme_evreleri.html]
[./mitoz_bolunme2dinterfaz.html]
[./cekirdek_bolunmesi_karyokinez.html]
[./cekirdek_bolunmesi_karyokinez.html]
[./cekirdek_bolunmesi_karyokinez.html]
[./cekirdek_bolunmesi_karyokinez.html]
[./cekirdek_bolunmesi_karyokinez.html]
[./sitoplazma_bolunmesi2dsitokinez.html]
[./kontrolsuz_hucre_bolunmesi.html]
[./eseysiz_ureme.html]
[./bolunme.html]
[./tomurcuklanma.html]
[./sporla_ureme.html]
[./plazmodyumun_hayat_devri.html]
[./vejetatif_ureme.html]
[./rejenerasyon.html]
[./mayoz_bolunme.html]
[./mayoz_bolunme_evreleri.html]
[./mayoz_bolunme_evreleri.html]
[./mayoz_bolunme_evreleri.html]
[./mayoz_bolunme_evreleri.html]
[./mayoz_bolunme_evreleri.html]
[./mayoz_bolunme_evreleri.html]
[./mayoz_2_evreleri.html]
[./mayoz_2_evreleri.html]
[./mayoz_2_evreleri.html]
[./mayoz_2_evreleri.html]
[./mayoz_2_evreleri.html]
[./spermatogenez_oogenez.html]
[./spermatogenez_oogenez.html]
[./eseyli_ureme.html]
[./izogami.html]
[./heterogami.html]
[./konjugasyon.html]
[./partenogenez.html]
[./hermafroditizm.html]
[./metagenez.html]
[./insanda_ureme.html]
[./disi_ureme_sistemi.html]
[./menstrual_dongu.html]
[./erkek_ureme_sistemi.html]
[./sperm.html]
[./dollenme.html]
[./hormonal_kontrol.html]
[./buyume_ve_gelisme.html]
[./embriyonik_ortuler.html]
[./embriyonik_gelisme_bolunme.html]
[./embriyonik_gelisme_bolunme.html]
[./gastrulasyon.html]
[./farklilasma.html]
[./organogenez.html]
[./insan_embriyosunun_gelisimi.html]
[./embriyonun_beslenmesi_ve_korunmasi.html]
[./dogum.html]
[./coklu_dogum.html]
[./gelismede_anormallikler.html]
[./rejenerasyon.html]
[./plazmodyumun_hayat_devri.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
İleri >>
<< Geri
                                  VEJETATİF ÜREME
       Øİleri yapılı bitkilerde görülen özel bir eşeyiz üreme şeklidir.
       ØAna bitki ile aynı yapı ve özellikte bitkiler elde edilir.
       Muz, çekirdeksiz üzüm gibi bitkiler tohum oluşturamadıklarından vejetatif üreme ile çoğaltılabilirler.

       Patatesin yumru adı verilen toprak altı gövdesindeki gözler (nodyum) kesilip yeni patates bitkileri oluşturulabilir.

       Çilek gibi sürünücü gövdeye (stolon) sahip bitkilerin toprak yüzeyine değerek ilerleyen dallarından yer yer dikey yeni bireyler meydana gelir.

       Ayrık otu gibi toprak altı gövdesine (rizom) sahip  bitkilerde toprak altına yayıldıktan sonra toprak yüzeyine çıkarak çok sayıda bitki oluşturur.
       Ciğer otlarının yapraklarında oluşan gemma adı verilen yapılar, ana bireyden ayrılıp, yeni birey oluşumunda görev yaparlar.