[./index.html]
[./mitoz_bolunme_evreleri.html]
[./mitoz_bolunme2dinterfaz.html]
[./cekirdek_bolunmesi_karyokinez.html]
[./cekirdek_bolunmesi_karyokinez.html]
[./cekirdek_bolunmesi_karyokinez.html]
[./cekirdek_bolunmesi_karyokinez.html]
[./cekirdek_bolunmesi_karyokinez.html]
[./sitoplazma_bolunmesi2dsitokinez.html]
[./kontrolsuz_hucre_bolunmesi.html]
[./eseysiz_ureme.html]
[./bolunme.html]
[./tomurcuklanma.html]
[./sporla_ureme.html]
[./plazmodyumun_hayat_devri.html]
[./vejetatif_ureme.html]
[./rejenerasyon.html]
[./mayoz_bolunme.html]
[./mayoz_bolunme_evreleri.html]
[./mayoz_bolunme_evreleri.html]
[./mayoz_bolunme_evreleri.html]
[./mayoz_bolunme_evreleri.html]
[./mayoz_bolunme_evreleri.html]
[./mayoz_bolunme_evreleri.html]
[./mayoz_2_evreleri.html]
[./mayoz_2_evreleri.html]
[./mayoz_2_evreleri.html]
[./mayoz_2_evreleri.html]
[./mayoz_2_evreleri.html]
[./spermatogenez_oogenez.html]
[./spermatogenez_oogenez.html]
[./eseyli_ureme.html]
[./izogami.html]
[./heterogami.html]
[./konjugasyon.html]
[./partenogenez.html]
[./hermafroditizm.html]
[./metagenez.html]
[./sorular_anasayfa.html]
[./ygs_lys_soru_1.html]
[./oss_sorulari_soru_10.html]
[./oss_sorulari_soru_8.html]
[./oss_sorulari_soru_1.html]
[./oss_sorulari_soru_2.html]
[./oss_sorulari_soru_3.html]
[./oss_sorulari_soru_4.html]
[./oss_sorulari_soru_5.html]
[./oss_sorulari_soru_6.html]
[./oss_sorulari_soru_7.html]
[./oss_sorulari_soru_8.html]
[./oss_sorulari_soru_9.html]
[./oss_sorulari_soru_10.html]
[./oss_sorulari_soru_11.html]
[./oss_sorulari_soru_12.html]
[./oss_sorulari_soru_13.html]
[./oss_sorulari_soru_15.html]
[./oss_sorulari_soru_16.html]
[./oss_sorulari_soru_17.html]
[./oss_sorulari_soru_14.html]
[./oss_sorulari_soru_18.html]
[./ygs_lys_soru_1.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
İleri >>
<< Geri
Yanda mitoz ve mayoz bölünmelerin bazı evreleri şematik olarak gösterilmiştir.

Bu şekillerden mayoz bölünmeye ait olanlar, aşağıdakilerin hangisinde gerçekleşme sırasına göre verilmiştir?

A) I-IV-III        B) I-V-II         C) IV-I-III           D) IV-V-III        E) V-I-II