[./index.html]
[./mitoz_bolunme_evreleri.html]
[./mitoz_bolunme2dinterfaz.html]
[./cekirdek_bolunmesi_karyokinez.html]
[./cekirdek_bolunmesi_karyokinez.html]
[./cekirdek_bolunmesi_karyokinez.html]
[./cekirdek_bolunmesi_karyokinez.html]
[./cekirdek_bolunmesi_karyokinez.html]
[./sitoplazma_bolunmesi2dsitokinez.html]
[./kontrolsuz_hucre_bolunmesi.html]
[./eseysiz_ureme.html]
[./bolunme.html]
[./tomurcuklanma.html]
[./sporla_ureme.html]
[./plazmodyumun_hayat_devri.html]
[./vejetatif_ureme.html]
[./rejenerasyon.html]
[./mayoz_bolunme.html]
[./mayoz_bolunme_evreleri.html]
[./mayoz_bolunme_evreleri.html]
[./mayoz_bolunme_evreleri.html]
[./mayoz_bolunme_evreleri.html]
[./mayoz_bolunme_evreleri.html]
[./mayoz_bolunme_evreleri.html]
[./mayoz_2_evreleri.html]
[./mayoz_2_evreleri.html]
[./mayoz_2_evreleri.html]
[./mayoz_2_evreleri.html]
[./mayoz_2_evreleri.html]
[./spermatogenez_oogenez.html]
[./spermatogenez_oogenez.html]
[./eseyli_ureme.html]
[./izogami.html]
[./heterogami.html]
[./konjugasyon.html]
[./partenogenez.html]
[./hermafroditizm.html]
[./metagenez.html]
[./sorular_anasayfa.html]
[./ygs_lys_soru_1.html]
[./oss_sorulari_soru_12.html]
[./oss_sorulari_soru_10.html]
[./oss_sorulari_soru_1.html]
[./oss_sorulari_soru_2.html]
[./oss_sorulari_soru_3.html]
[./oss_sorulari_soru_4.html]
[./oss_sorulari_soru_5.html]
[./oss_sorulari_soru_6.html]
[./oss_sorulari_soru_7.html]
[./oss_sorulari_soru_8.html]
[./oss_sorulari_soru_9.html]
[./oss_sorulari_soru_10.html]
[./oss_sorulari_soru_11.html]
[./oss_sorulari_soru_12.html]
[./oss_sorulari_soru_13.html]
[./oss_sorulari_soru_15.html]
[./oss_sorulari_soru_16.html]
[./oss_sorulari_soru_17.html]
[./oss_sorulari_soru_14.html]
[./oss_sorulari_soru_18.html]
[./ygs_lys_soru_1.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
İleri >>
<< Geri
Diploit bir hücre önce bir mitoz bölünme, ardından mayoz bölünme, mayoz bölünme tamamlandıktan bir süre sonra ise yeniden bir mitoz bölünme geçirmiştir.
Buna göre, tek bir ana hücreden oluşan hücrelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)İlk mitozda oluşan iki diploit hücre aynı genotiptedir.
B)Mayoz bölünme tamamlandığında, ilk hücreden 4 haploit hücre oluşur.
C)Mayoz bölünme tamamlandığında, ilk hücreden oluşan hücreler 4 ayrı genotipte olabilir.
D)Son mitoz bölünmeyle ilk hücreden 16 haploit hücre oluşur.
E)Son mitoz bölünmeyle ilk hücreden oluşan haploit hücreler, 4 ayrı genotipte olabilir.