[./index.html]
[./mitoz_bolunme_evreleri.html]
[./mitoz_bolunme2dinterfaz.html]
[./cekirdek_bolunmesi_karyokinez.html]
[./cekirdek_bolunmesi_karyokinez.html]
[./cekirdek_bolunmesi_karyokinez.html]
[./cekirdek_bolunmesi_karyokinez.html]
[./cekirdek_bolunmesi_karyokinez.html]
[./sitoplazma_bolunmesi2dsitokinez.html]
[./kontrolsuz_hucre_bolunmesi.html]
[./eseysiz_ureme.html]
[./bolunme.html]
[./tomurcuklanma.html]
[./sporla_ureme.html]
[./plazmodyumun_hayat_devri.html]
[./vejetatif_ureme.html]
[./rejenerasyon.html]
[./mayoz_bolunme.html]
[./mayoz_bolunme_evreleri.html]
[./mayoz_bolunme_evreleri.html]
[./mayoz_bolunme_evreleri.html]
[./mayoz_bolunme_evreleri.html]
[./mayoz_bolunme_evreleri.html]
[./mayoz_bolunme_evreleri.html]
[./mayoz_2_evreleri.html]
[./mayoz_2_evreleri.html]
[./mayoz_2_evreleri.html]
[./mayoz_2_evreleri.html]
[./mayoz_2_evreleri.html]
[./spermatogenez_oogenez.html]
[./spermatogenez_oogenez.html]
[./eseyli_ureme.html]
[./izogami.html]
[./heterogami.html]
[./konjugasyon.html]
[./partenogenez.html]
[./hermafroditizm.html]
[./metagenez.html]
[./insanda_ureme.html]
[./disi_ureme_sistemi.html]
[./menstrual_dongu.html]
[./erkek_ureme_sistemi.html]
[./sperm.html]
[./dollenme.html]
[./hormonal_kontrol.html]
[./buyume_ve_gelisme.html]
[./embriyonik_ortuler.html]
[./embriyonik_gelisme_bolunme.html]
[./embriyonik_gelisme_bolunme.html]
[./gastrulasyon.html]
[./farklilasma.html]
[./organogenez.html]
[./insan_embriyosunun_gelisimi.html]
[./embriyonun_beslenmesi_ve_korunmasi.html]
[./dogum.html]
[./coklu_dogum.html]
[./gelismede_anormallikler.html]
[./mitoz_bolunme2dinterfaz.html]
[./index.html]
[./mitoz_bolunme2dinterfaz.html]
[./cekirdek_bolunmesi_karyokinez.html]
[./sitoplazma_bolunmesi2dsitokinez.html]
[./cekirdek_bolunmesi_karyokinez.html]
[./cekirdek_bolunmesi_karyokinez.html]
[./cekirdek_bolunmesi_karyokinez.html]
[./cekirdek_bolunmesi_karyokinez.html]
[http://www.lisebiyoloji.com/anima/biyoloji_animasyon%20(57).html]
[http://www.lisebiyoloji.com/anima/biyoloji_animasyon%20(1).html]
[Web Creator] [LMSOFT]
İleri >>
<< Geri
              MİTOZ HÜCRE BÖLÜNMESİ              

       Temel olarak tüm hücre çeşitlerinde görülen bir hücre bölünmesi tipidir. Ancak memeli alyuvarı, ergin insandaki sinir hücreleri, sperm ve yumurta mitoz veya mayoz bölünme geçirmezler.
       Mitoz, tek hücrelilerde üremeyi, çok hücrelilerde vücut büyümesini sağlar.
   Mitozun Biyolojik önemi:     
wHücre sayısını çoğaltmak.                                                    
wKromozom sayısını 2n ' de sabit tutmak.
        Kromozomlar DNA 'da şifrelenmiş bilgileri taşırlar.
       Mitoz olayı genetik bilginin her bir yavru çekirdeğe
tam olarak dağıtılmasını sağlar.
                     Mitoz hücre bölünmesi 3 evrede incelenebilir: