[./index.html]
[./mitoz_bolunme_evreleri.html]
[./mitoz_bolunme2dinterfaz.html]
[./cekirdek_bolunmesi_karyokinez.html]
[./cekirdek_bolunmesi_karyokinez.html]
[./cekirdek_bolunmesi_karyokinez.html]
[./cekirdek_bolunmesi_karyokinez.html]
[./cekirdek_bolunmesi_karyokinez.html]
[./sitoplazma_bolunmesi2dsitokinez.html]
[./kontrolsuz_hucre_bolunmesi.html]
[./eseysiz_ureme.html]
[./bolunme.html]
[./tomurcuklanma.html]
[./sporla_ureme.html]
[./plazmodyumun_hayat_devri.html]
[./vejetatif_ureme.html]
[./rejenerasyon.html]
[./mayoz_bolunme.html]
[./mayoz_bolunme_evreleri.html]
[./mayoz_bolunme_evreleri.html]
[./mayoz_bolunme_evreleri.html]
[./mayoz_bolunme_evreleri.html]
[./mayoz_bolunme_evreleri.html]
[./mayoz_bolunme_evreleri.html]
[./mayoz_2_evreleri.html]
[./mayoz_2_evreleri.html]
[./mayoz_2_evreleri.html]
[./mayoz_2_evreleri.html]
[./mayoz_2_evreleri.html]
[./spermatogenez_oogenez.html]
[./spermatogenez_oogenez.html]
[./eseyli_ureme.html]
[./izogami.html]
[./heterogami.html]
[./konjugasyon.html]
[./partenogenez.html]
[./hermafroditizm.html]
[./metagenez.html]
[./insanda_ureme.html]
[./disi_ureme_sistemi.html]
[./menstrual_dongu.html]
[./erkek_ureme_sistemi.html]
[./sperm.html]
[./dollenme.html]
[./hormonal_kontrol.html]
[./buyume_ve_gelisme.html]
[./embriyonik_ortuler.html]
[./embriyonik_gelisme_bolunme.html]
[./embriyonik_gelisme_bolunme.html]
[./gastrulasyon.html]
[./farklilasma.html]
[./organogenez.html]
[./insan_embriyosunun_gelisimi.html]
[./embriyonun_beslenmesi_ve_korunmasi.html]
[./dogum.html]
[./coklu_dogum.html]
[./gelismede_anormallikler.html]
[./metagenez.html]
[./partenogenez.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
İleri >>
<< Geri
                              HERMAFRODİTİZM (Erseliklik)
      Bir organizmada hem erkek, hem dişi eşey organlarının varlığıdır.
èİç asalaklardan tenya, toprak solucanı ve bazı çiçekli bitkilerde görülür.
èHer iki eşey organı beraber bulunsa da çoğu zaman bir birey kendi kendini döllemez veya dölleyemez.
Bunu, erkek ve dişi gametleri farklı zamanlarda olgunlaştırarak sağlarlar. Çünkü sürekli kendi kendini dölleme durumunda çeşitlilik azalır.
èSadece bazı bitkilerde ve bazı yassı kurtlarda (tenyalar) bir birey kendi kendini dölleyerek tek başına üremeyi başarabilmektedir.
èSüngerlerde üreme organı vücudun belirli bir yerinde bulunmaz. Vücudun bazı bölgelerindeki hücreler yumurta ya da sperm oluşumunu sağlar.