[./index.html]
[./hucrelerden_sistemlere.html]
[./de11fi15fik_hucre_tipi_resimleri.html]
[./hucre_yapisi.html]
[./hucre_yapisi.html]
[./hucre_zarinin_yapisi.html]
[./hucre_zarinin_gorevleri.html]
[./hucrede_madde_al131sverisi.html]
[./pasif_tasima_2d_difuzyon.html]
[./pasif_tasima_2d_difuzyon.html]
[./osmoz.html]
[./plazmoliz.html]
[./deplazmoliz.html]
[./turgor.html]
[./hemoliz.html]
[./diyaliz.html]
[./aktif_tasima.html]
[./endositoz.html]
[./endositoz.html]
[./fagositoz.html]
[./ekzositoz.html]
[./hucre_ceperi.html]
[./sitoplazma_ve_organeller.html]
[./lizozom.html]
[./endoplazmik_retikulum.html]
[./golgi_aygiti.html]
[./ribozom.html]
[./mitokondri.html]
[./plastidler.html]
[./kloroplast.html]
[./mitokondri_ile_kloroplast_arasindaki_farklar.html]
[./mitokondri_ile_kloroplastin_ortak_ozellikleri.html]
[./kromoplast.html]
[./lokoplast.html]
[./sentrozom.html]
[./koful.html]
[./hucre_iskeleti.html]
[./cekirdek.html]
[./cekirdek.html]
[./kromozom_sayilari.html]
[./genlerine_gore_kromozom_cesitleri.html]
[./prokaryot2dokaryot_hucreler.html]
[./koloniler.html]
[./bitki_ve_hayvan_hucrelerinin_karsilastirilmasi.html]
[./hucre_metabolizmasi.html]
[./hucre_metabolizmasi.html]
[./anabolizma.html]
[./katabolizma.html]
[./insanda_metabolizma_hizini_etkileyen_faktorler.html]
[./bazal_metabolizma.html]
[./sorular_anasayfa.html]
[./ygs_lys_soru_1.html]
[./genlerine_gore_kromozom_cesitleri.html]
[./koloniler.html]
[./bilim_teknik_hucre_tipleri.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
PROKARYOT VE ÖKARYOT HÜCRELER
        Hücreler yapıları bakımından prokaryot ve ökaryot olmak üzere ikiye ayrılır.
Prokaryot Hücre
        Çekirdek zarı olmayan, dolayısıyla çekirdeği görülmeyen, sitoplazmasında ribozom dışında organelleri bulunmayan hücredir. Prokaryot hücrelerin kromozomları sitoplazma içinde dağılmıştır.
        Prokaryot hücrelerin en dışında hücre çeperi, hücre çeperinden sonra ise seçici  geçirgen hücre zarı bulunur.
        Prokaryot hücre yapısı, bakteriler ve arkelerde görülür.
        Bazı bakteriler fotosentez yapar. Fotosentezi gerçekleştiren enzimler ve klorofil molekülleri prokaryot hücrenin zarında bulunur.
Ökaryot Hücre
        Çekirdek zarı olan, sitoplazmasında çeşitli organelleri bulunan gelişmiş hücredir.
   Ökaryot hücreler protista, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar aleminin üyelerinde bulunur.