[http://www.lisebiyoloji.com/anima/biyoloji_animasyon%20(18).html]
[./index.html]
[./hucrelerden_sistemlere.html]
[./de11fi15fik_hucre_tipi_resimleri.html]
[./hucre_yapisi.html]
[./hucre_yapisi.html]
[./hucre_zarinin_yapisi.html]
[./hucre_zarinin_gorevleri.html]
[./hucrede_madde_al131sverisi.html]
[./pasif_tasima_2d_difuzyon.html]
[./pasif_tasima_2d_difuzyon.html]
[./osmoz.html]
[./plazmoliz.html]
[./deplazmoliz.html]
[./turgor.html]
[./hemoliz.html]
[./diyaliz.html]
[./aktif_tasima.html]
[./endositoz.html]
[./endositoz.html]
[./fagositoz.html]
[./ekzositoz.html]
[./hucre_ceperi.html]
[./sitoplazma_ve_organeller.html]
[./lizozom.html]
[./endoplazmik_retikulum.html]
[./golgi_aygiti.html]
[./ribozom.html]
[./mitokondri.html]
[./plastidler.html]
[./kloroplast.html]
[./mitokondri_ile_kloroplast_arasindaki_farklar.html]
[./mitokondri_ile_kloroplastin_ortak_ozellikleri.html]
[./kromoplast.html]
[./lokoplast.html]
[./sentrozom.html]
[./koful.html]
[./hucre_iskeleti.html]
[./cekirdek.html]
[./cekirdek.html]
[./kromozom_sayilari.html]
[./genlerine_gore_kromozom_cesitleri.html]
[./prokaryot2dokaryot_hucreler.html]
[./koloniler.html]
[./bitki_ve_hayvan_hucrelerinin_karsilastirilmasi.html]
[./hucre_metabolizmasi.html]
[./hucre_metabolizmasi.html]
[./anabolizma.html]
[./katabolizma.html]
[./insanda_metabolizma_hizini_etkileyen_faktorler.html]
[./bazal_metabolizma.html]
[./sorular_anasayfa.html]
[./ygs_lys_soru_1.html]
[./sitoplazma_ve_organeller.html]
[./endoplazmik_retikulum.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
LİZOZOM
4İçlerinde sindirim enzimleri taşıyan, tek katlı zarla çevrili organellerdir.
4Alyuvarlar hariç tüm hayvansal hücrelerde bulunur.
4Lizozomun içerisindeki enzimler granüllü endoplazmik retikulumun ribozomları tarafından sentezlenir. Endoplazmik retikulum zarları ile golgi aygıtına taşınan enzimler burada bir zarla çevrili küçük kesecikler şeklinde paketlenir ve sitoplazmaya geçer.
4Lizozom içindeki enzimlerin hepsi hidrolitik enzimlerdir ve optimum faaliyetlerini asidik ortamda (genellikle pH = 4,6) gösterirler.