[./index.html]
[./hucrelerden_sistemlere.html]
[./de11fi15fik_hucre_tipi_resimleri.html]
[./hucre_yapisi.html]
[./hucre_yapisi.html]
[./hucre_zarinin_yapisi.html]
[./hucre_zarinin_gorevleri.html]
[./hucrede_madde_al131sverisi.html]
[./pasif_tasima_2d_difuzyon.html]
[./pasif_tasima_2d_difuzyon.html]
[./osmoz.html]
[./plazmoliz.html]
[./deplazmoliz.html]
[./turgor.html]
[./hemoliz.html]
[./diyaliz.html]
[./aktif_tasima.html]
[./endositoz.html]
[./endositoz.html]
[./fagositoz.html]
[./ekzositoz.html]
[./hucre_ceperi.html]
[./sitoplazma_ve_organeller.html]
[./lizozom.html]
[./endoplazmik_retikulum.html]
[./golgi_aygiti.html]
[./ribozom.html]
[./mitokondri.html]
[./plastidler.html]
[./kloroplast.html]
[./mitokondri_ile_kloroplast_arasindaki_farklar.html]
[./mitokondri_ile_kloroplastin_ortak_ozellikleri.html]
[./kromoplast.html]
[./lokoplast.html]
[./sentrozom.html]
[./koful.html]
[./hucre_iskeleti.html]
[./cekirdek.html]
[./cekirdek.html]
[./kromozom_sayilari.html]
[./genlerine_gore_kromozom_cesitleri.html]
[./prokaryot2dokaryot_hucreler.html]
[./koloniler.html]
[./bitki_ve_hayvan_hucrelerinin_karsilastirilmasi.html]
[./hucre_metabolizmasi.html]
[./hucre_metabolizmasi.html]
[./anabolizma.html]
[./katabolizma.html]
[./insanda_metabolizma_hizini_etkileyen_faktorler.html]
[./bazal_metabolizma.html]
[./sorular_anasayfa.html]
[./ygs_lys_soru_1.html]
[./cekirdek.html]
[./genlerine_gore_kromozom_cesitleri.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Kromozom Sayıları
        Ökaryot hücreli canlılarda, hücrelerdeki kromozom sayıları açısından iki çeşit hücre görülebilir.Bu hücre tiplerinden birisi n (haploid) kromozomlu olan sperm ve yumurta gibi üreme hücreleri diğeri 2n kromozomlu vücut hücreleridir.
        Bir türe ait bireylerdeki kromozom sayısı aynıdır.Bu sayı, vücudu oluşturan soma hücrelerinde diploid,gametlerinde ise bu sayının yarısı (haploid) kadardır.Aynı kromozom sayısına sahip farklı tür canlılar olabilir.
        Kromozom sayısı ile canlının gelişmişliği arasında bir ilişki yoktur.Çünkü en gelişmiş canlı sayılan insanda 46 kromozom bulunduğu halde, at kuyruğu bitkisinde 216 kromozom vardır. Türler arasındaki fark, kromozom sayısı ile değil, kromozomlar üzerindeki genlerin yapı ve düzenleri ile ilgilidir.