[./index.html]
[./hucrelerden_sistemlere.html]
[./de11fi15fik_hucre_tipi_resimleri.html]
[./hucre_yapisi.html]
[./hucre_yapisi.html]
[./hucre_zarinin_yapisi.html]
[./hucre_zarinin_gorevleri.html]
[./hucrede_madde_al131sverisi.html]
[./pasif_tasima_2d_difuzyon.html]
[./pasif_tasima_2d_difuzyon.html]
[./osmoz.html]
[./plazmoliz.html]
[./deplazmoliz.html]
[./turgor.html]
[./hemoliz.html]
[./diyaliz.html]
[./aktif_tasima.html]
[./endositoz.html]
[./endositoz.html]
[./fagositoz.html]
[./ekzositoz.html]
[./hucre_ceperi.html]
[./sitoplazma_ve_organeller.html]
[./lizozom.html]
[./endoplazmik_retikulum.html]
[./golgi_aygiti.html]
[./ribozom.html]
[./mitokondri.html]
[./plastidler.html]
[./kloroplast.html]
[./mitokondri_ile_kloroplast_arasindaki_farklar.html]
[./mitokondri_ile_kloroplastin_ortak_ozellikleri.html]
[./kromoplast.html]
[./lokoplast.html]
[./sentrozom.html]
[./koful.html]
[./hucre_iskeleti.html]
[./cekirdek.html]
[./cekirdek.html]
[./kromozom_sayilari.html]
[./genlerine_gore_kromozom_cesitleri.html]
[./prokaryot2dokaryot_hucreler.html]
[./koloniler.html]
[./bitki_ve_hayvan_hucrelerinin_karsilastirilmasi.html]
[./hucre_metabolizmasi.html]
[./hucre_metabolizmasi.html]
[./anabolizma.html]
[./katabolizma.html]
[./insanda_metabolizma_hizini_etkileyen_faktorler.html]
[./bazal_metabolizma.html]
[./sorular_anasayfa.html]
[./ygs_lys_soru_1.html]
[./hucre_yapisi.html]
[./hucre_zarinin_gorevleri.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Hücre Zarının Yapısı
          1972 yılında Singer ve Nicholson tarafından hücre zarının yapısını açıklayan “Akıcı Mozaik Zar” modeli ortaya atılmıştır.
        Akıcı mozaik zar modelinde çift lipit tabakası bulunur. Çift lipit tabakası, içinde proteinlerin yüzdüğü, hareketli ve akışkan bir tabakadır. Akıcı mozaik modelde, lipit tabakası akıcı ve hareketli olduğu için protein molekülleri de hareket halindedir. Proteinler, lipit tabakasının dış ve iç yüzeyinde olabileceği gibi, bu tabakayı boydan boya geçmiş de olabilir. Hücre zarı, akıcı mozaik yapısı ile iç ve dış ortamdaki etkilere karşı duyarlıdır. Zarın yapısında bulunan karbonhidratlar, protein ve lipit ile birleşmiş durumdadır. Zardaki glikoz  proteinlerle birleşerek Glikoproteinleri glikoz  lipitlerle birleşerek  Glikolipitleri   oluşturur.
vBir lipit olan kolesterol, hücre zarını sağlamlaştırır, parçalanmasını engeller.
vLipit, protein, glikoprotein ve glikolipit moleküllerinin hücre zarı içindeki yerleri ve dağılımları zara kendine özgü özellikler kazandırır.
vHücrelerin birbirini tanıması, hücre içine alınacak maddelerin seçimi, bazı hormonlara yanıt verilmesi, zar yapısındaki proteinler ve glikoproteinler sayesinde gerçekleşir.
Örneğin; hipofiz bezinin hormonlarından olan TUH (tiroit uyarıcı hormon), kanla vücuda dağıldığı halde, sadece tiroit bezinin hücre zarlarında bulunan özel proteinlere bağlanır.
vHücre zarı üzerindeki glikoproteinler yabancı hücrelerin tanınmasını sağlar. Bu özelliği ile zar, gelişmede, doku ve hücre nakillerinde önemli rol oynar.
vHücre zarında, çekirdek zarında bulunan porlar bulunmaz. Madde geçişi protein ya da
lipit molekülleri arasında açılan kanallar yardımıyla gerçekleşir.