[./hucrelerden_sistemlere.html]
[./index.html]
[./hucrelerden_sistemlere.html]
[./de11fi15fik_hucre_tipi_resimleri.html]
[./hucre_yapisi.html]
[./hucre_yapisi.html]
[./hucre_zarinin_yapisi.html]
[./hucre_zarinin_gorevleri.html]
[./hucrede_madde_al131sverisi.html]
[./pasif_tasima_2d_difuzyon.html]
[./pasif_tasima_2d_difuzyon.html]
[./osmoz.html]
[./plazmoliz.html]
[./deplazmoliz.html]
[./turgor.html]
[./hemoliz.html]
[./diyaliz.html]
[./aktif_tasima.html]
[./endositoz.html]
[./endositoz.html]
[./fagositoz.html]
[./ekzositoz.html]
[./hucre_ceperi.html]
[./sitoplazma_ve_organeller.html]
[./lizozom.html]
[./endoplazmik_retikulum.html]
[./golgi_aygiti.html]
[./ribozom.html]
[./mitokondri.html]
[./plastidler.html]
[./kloroplast.html]
[./mitokondri_ile_kloroplast_arasindaki_farklar.html]
[./mitokondri_ile_kloroplastin_ortak_ozellikleri.html]
[./kromoplast.html]
[./lokoplast.html]
[./sentrozom.html]
[./koful.html]
[./hucre_iskeleti.html]
[./cekirdek.html]
[./cekirdek.html]
[./kromozom_sayilari.html]
[./genlerine_gore_kromozom_cesitleri.html]
[./prokaryot2dokaryot_hucreler.html]
[./koloniler.html]
[./bitki_ve_hayvan_hucrelerinin_karsilastirilmasi.html]
[./hucre_metabolizmasi.html]
[./hucre_metabolizmasi.html]
[./anabolizma.html]
[./katabolizma.html]
[./insanda_metabolizma_hizini_etkileyen_faktorler.html]
[./bazal_metabolizma.html]
[./sorular_anasayfa.html]
[./ygs_lys_soru_1.html]
[http://www.biltek.tubitak.gov.tr/bilgipaket/hucre/01.html]
[./hucre_animasyon1.html]
[./bilim_teknik_biliyormusunuz.html]
[Web Creator] [LMSOFT]

        Bugünkü hücre teorisine göre

ÜTüm canlılar bir ya da çok hücreden oluşur.    
ÜHücre, canlının yapı ve işlevlerinin temel birimidir.
ÜYeni hücreler, önceki hücrelerin bölünmesi ile oluşur.
ÜKalıtsal bilgiler, ana hücreden yavru hücrelere hücre
 bölünmesi ile aktarılır. 
HÜCRENİN KEŞFİ VE HÜCRE TEORİSİ
          Hücre, canlıların yaşayan en küçük birimidir. Bilimsel gözlemlerde mikroskobun kullanılmasıyla hücrenin varlığı ortaya çıkarılmıştır.
          İlk mikroskop 17. yüzyılın başlarında Hollandalı gözlükçüler tarafından bulunmuş, İngiliz bilim adamı Robert Hooke  ise ilk çift mercekli mikroskobu geliştirmiştir. Robert Hooke, yaptığı bu mikroskop ile 1665’te şişe mantarından aldığı kesiti incelemiş ve boş odacıklar görmüştür. Gördüğü bu odacıklara hücre anlamına gelen Cellula adını vermiştir.           Hooke’tan 30 yıl kadar sonra, Leeuwenhoek geliştirdiği mikroskop ile bakterileri, kan, kas hücrelerini, spermleri ve bazı bir hücreli canlıları incelemiştir.
          19. yüzyılda, Alman bilim adamları Theodor Schwan ve Matthias Schleinden’in çalışmaları hücre teorisinin ifade edilmesini sağlayan çalışmalardır.
          1855’te Alman Rudolf Virchow hücrelerin kendinden önceki hücrelerin bölünmesiyle meydana geldiğini açıklamıştır.