[./index.html]
[./hayatin_baslangiciyle_ilgili_gorusler.html]
[./abiyogenez_hipotezi.html]
[./biyogenez_hipotezi.html]
[./biyogenez_francesco_redi_deneyi.html]
[./biyogenez_pasteur_deneyi.html]
[./penspermia_hipotezi.html]
[./ototrof_hipotezi.html]
[./heterotrof_hipotezi.html]
[./heterotrof_hipotezi_1.html]
[./heterotrof_hipotezi_2.html]
[./heterotrof_hipotezi_3.html]
[./heterotrof_hipotezi_4.html]
[./heterotrof_hipotezi_5.html]
[./yaratilis_gorusu.html]
[./evrim.html]
[./evrim.html]
[./evrimi_destekleyen_kanitlar.html]
[./evrimi_destekleyen_kanitlar.html]
[./paleontolojik_kanitlar.html]
[./sistematik_kanitlar.html]
[./biyokimya_ve_fizyolojik_kanitlar.html]
[./morfolojik_kanitlar.html]
[./evcillestirmeyle_elde_edilen_kanitlar.html]
[./parazit_enfeksiyonlarindan_elde_edilen_kanitlar.html]
[./sitoloji_genetikten_elde_edilen_kanitlar.html]
[./biyocografyadan_elde_edilen_kanitlar.html]
[./ekolojik_ve_evrimsel_genellestirmeler.html]
[./daralan_evrim.html]
[./acilan_evrim.html]
[./uyumsal_acilim.html]
[./lamarckin_evrimle_ilgili_gorusleri.html]
[./lamarckin_evrimle_ilgili_gorusleri.html]
[./darwinin_evrimle_ilgili_gorusleri.html]
[./adaptasyon.html]
[./omurgali_hayvanlarda_adaptasyon.html]
[./omurgali_hayvanlarda_adaptasyon.html]
[./karadan_suya_gecis.html]
[./memeliler_adaptasyonu.html]
[./col_canlilarinda_adaptasyon.html]
[./kurak_ortam_bitkilerinin_adaptasyonu.html]
[./kurak_ortam_bitkilerinin_adaptasyonu.html]
[./su_kaybini_azaltan_adaptasyonlar.html]
[./iliman_bolge_bitkilerinin_adaptasyonlari.html]
[./su_bitkilerinin_ozellikleri.html]
[./sulak_ortam_ve_su_icinde_yasayan_bitkiler.html]
[./sorular_ana_sayfa.html]
[./ygs_lys_soru_1.html]
[./lamarckin_evrimle_ilgili_gorusleri.html]
[./adaptasyon.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
<<< Geri
İleri >>>
DARWİN'İN EVRİMLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Darwin, yukarıdaki varsayımlara dayanarak görüşüne şöyle açıklamıştır:
Aynı türün bireyleri arasındaki varyasyonlar, değişik çevrelerde farklı şekillerde seleksiyona uğrar. Zamanla döller arasındaki farklar büyür ve belirgin hale gelir.Sonunda eski bir türden yeni türler gelişmiş olur.
Buna göre,evrimin ham maddesi kalıtsal varyasyon, mekanizması ise doğal seleksiyon kabul edilmektedir.
        Darwin, 1858 yılında doğal seleksiyon kavramını ortaya atmış veTürlerin Kökeniadlı eserlerinde görüşlerini belirtmiştir.
        Darwin’in evrim konusundaki görüşleri
QBütün türler dölden döle geometrik oranda (2,4,8,16,32...gibi) çoğalma eğilimindedir.
QTürün bireylerinin geometrik oranda çoğalma eğilimine karşılık, türün birey sayısı hemen sabit kalmaktadır.
QDoğal kaynaklar sınırlı olduğundan her canlı yiyecek ve barınak elde etmek gibi nedenlerden dolayı diğer türlerle ve kendi türünden canlılarla savaşmaktadır.
QBir türün bütün bireyleri birbirinin aynısı değildir. Büyüklük, renk, davranış ve birçok özellikler bakımından farklılıklar gösterir. Bu farklılıklara varyasyon denir.
QDoğadaki sınırlı kaynakları kullanmak için bireyler arasında rekabet vardır.Bu yarışta başarılı olanlar yaşamını sürdürmekte,diğerleri elenmektedir.Buna doğal seleksiyon denir.
QCanlıda uyumu sağlayan yararlı özellikler yavrusuna aktarılmaktadır.Yararlı özelliklere sahip fertlerin dölden döle artması sonucunda yeni türler ortaya çıkmaktadır.