[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
Böcekçil bitkilerin beslenmesiyle ilgili bazı olaylar şunlardır:
I.Hücre zarından geçirme
II.Irganım (nasti) hareketiyle böceği yakalama
III.Aminoasitleri birbirine bağlama
IV.Proteinleri parçalama
Bu olaylar hangi sıraya göre gerçekleşir?

A)II-I-III-IV               B)II-IV-I-III               C)II-III-IV-I               D)III-I-II-IV               E)III-IV-II-I       
          Böcekçil bitki önce ırganım (nasti) hareketiyle böceği yakalar. (II)
          Hücre dışına enzim salgılayarak böceğin proteinlerini aminoasitlere dönüştürür.(IV)
          Aminoasitleri difüzyon ile hücre zarından geçirir.(I)
          Kendi DNA şifresine uygun olarak birleştirerek kendine özgü proteinlerini sentezler.(III)