[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
Kemosentezin Önemi
uKemosentez yapan canlılar, bazı elementlerin doğadaki devrinin tamamlanmasını sağlarlar. 
uNH3, H2S gibi zehirli artıkların tekrar kullanılabilir hale getirilmesini sağlar.
uBazı endüstriyel artıkların parçalanmasını sağlayarak çevre kirliliğini engeller.
Kemosentez Yapan
Canlılara örnekler:
Nitrit, nitrat , demir ve
kükürt bakterileri
Kemosentez yapan Canlılar
        Bu canlılar kendi besinlerini üretirken ihtiyaç duydukları enerjiyi inorganik maddeleri oksitleyerek elde ederler. Bu canlılara kemosentetik ototrof canlılar denir.
ÆBu canlılar amonyak, hidrojen sülfür gibi inorganik maddeleri oksitleyerek elde ettikleri kimyasal enerjiyi su ve CO2’den besin sentezlerken kullanırlar.
ÆKemosentezde, fotosentezden farklı olarak açığa çıkan oksijen atmosfere verilmez.
ÆKemosentez olayını sadece bazı bakteriler gerçekleştirir.
Ototrof  ( Üretici ) Canlılar
Kendi besinini kendisi sentezleyebilen canlılara ototrof canlı denir.