[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
Ekosistemin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması ve Bozulmaların Giderilmesi İçin Bizlere Düşen Görevler
Yaşadığımız ortamda enerji tüketimini azaltmalıyız.
Herhangi bir doğal ortamda rastlanan bitki ve hayvanlara zarar vermemeliyiz.
Günlük hayatta temizlik amacıyla kullanılan ve suları kirleten deterjan, beyazlatıcı vb. kimyasal maddeleri daha bilinçli kullanmalıyız.
Ulaşım için toplu taşıma araçları kullanılmalı, bisiklet gibi motorsuz taşıtları tercih etmeliyiz.
Yeşil alanların korunması ve ormanlaştırma çalışmalarının hızlandırılması konularında bilinçli olmalıyız.
Kağıt, plastik, cam gibi geri dönüşümü mümkün maddeleri tekrar doğaya kazandırma çalışmalarına katkıda bulunmak için bu atıkların diğer çöplerden ayrı yerlerde biriktirilmesine dikkat etmeliyiz.
Mesleğimiz ve konumumuz her ne olursa olsun doğanın sürdürülebilmesi için mutlaka yapabileceğimiz bir şeyler olduğunu unutmamalı, bunu kendimize ilke edinerek bilgi ve yeteneklerimiz doğrultusunda elimizden gelen çalışmaları yapmalıyız.
Sürdürülebilir bir çevre anlayışının oluşturulabilmesi için sınırsız üretim ve sınırsız tüketime dayalı bakış açısını reddetmeliyiz.
Bunlardan bazıları şunlardır:
Bozulan ekosistemlerin onarılmasına katkıda bulunmak için toprağa azot bağlama yeteneği olan bitkiler dikerek toprağın azot düzeyi arttırılabilir.
Hardal, alpin teresi vb. bitkilerin toksik metalleri topraktan alma ve depolama özelliğinden yararlanılarak metal kirliliği olan toprak ve atık sular temizlenir. Bu gibi işlem-lerle doğal özelliklerini kazanan toprağa uygun bitki türleri ekilir.
Bozulan ekosistem yanmış bir orman alanı ise kara yosunlarından olan Funaria hygrometrica gibi öncü türlerin ekilmesiyle bu alanın tekrar yaşanabilir hale gelmesi hızlanır.
                                Ekosistemdeki Bozulmalar Onarılabilir mi?
Bozulmuş ekosistemler kendi haline bırakılırsa doğal yollarla onarılması yüzlerce yıl alabilir. Fakat ekoloji bilgisine sahip kişilerin katkısıyla ekosistemlerin onarımı ve sürdürülebilirliği hızlandırılabilir.