[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
MADDE VE ENERJİ AKIŞINDA ÜRETİCİ, TÜKETİCİ VE AYRIŞTIRICI İLİŞKİLERİ
BESLENME  İLİŞKİLERİNE GÖRE CANLILAR
Canlılar beslenme şekline göre üç grupta incelenir.
EKOSİSTEMDE ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜLERİ
Ekosistemde canlı ve cansız unsurlar arasında enerji akışı ve su, karbon, azot gibi maddelerin döngüsü gerçekleşir.
Madde döngüleri sayesinde yeryüzünde bulunan doğal zenginlikler tekrar tekrar kullanılırken, ekosistemlerdeki enerji ısı enerjisi olarak çevreye verilir.
Ekosistemde madde ve enerji akışının dengede olması üretici, tüketici ve ayrıştırıcı canlılar tarafından sağlanır.